fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Budżet i Podatki

Deficyt w 2015 r. znacznie mniejszy od oczekiwań

123rf.com
Deficyt sektora finansów publicznych wyniósł 2,5 proc. PKB – podał GUS.

Taki poziom deficytu jest wyraźnie niższy niż można by się spodziewać. Dotychczas Ministerstwo Finansów podkreślało, że ubiegłoroczny deficyt sięgnie poniżej 3 proc. A w grudniu ostrzegało zaś, że może to być nawet 3,1-3,2 proc.

W 2012 deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w relacji do PKB wyniósł 3,7 proc., w 2013 r. - 4 proc., a w 2014 r. 3,3 proc. To właśnie po wynikach za 2014 r. Komisja Europejska zdecydowała się zdjąć z Polski procedurę nadmiernego deficytu. Choć wówczas przekraczaliśmy jeszcze limit 3 proc. deficytu, Komisja zaufała polskim władzom, że jesteśmy na dobrej ścieżce ograniczania luki w finansach publicznych. Wynik za 2015 r. potwierdza, że była to trafna decyzja.

- W porównaniu do 2014 r. nastąpiło ograniczenie deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych o 0,8 pkt. proc. PKB. Na podstawie tych danych, szacujemy, że w 2015 r. z nadmiarem spełniony został wymagany przez Komisję Europejską wysiłek fiskalny (organicznie tzw. deficytu strukturalnego o 0,5 pp.) niezbędny do osiągnięcia średniookresowego celu budżetowego, tj. deficytu 1 proc. PKB – zauważa wiceminister finansów Leszek Skiba w komentarzu przesłanym Rzeczpospolitej.

- W naszej ocenie redukcja deficytu była wynikiem poprawy dochodów ze składek na ubezpieczenia społeczne, ograniczenia zakupów towarów i usług przez jednostki sektora finansów publicznych, ograniczenia kosztów pracy w jednostkach sektora finansów publicznych i ograniczenia kosztów obsługi długu. Dzięki odnotowanej poprawie dochodów podatkowych w ostatnich miesiącach 2015 r. oraz w styczniu 2016 r. (zgodnie z zasadami ESA’2010 dochody zgromadzone w styczniu rejestrowane są jako dochody poprzedniego roku) relacja do PKB dochodów podatkowych utrzymała się na niezmienionym, w stosunku do 2014 r., poziomie. Warto odnotować, że w 2015 r. poprawie uległ wynik jednostek samorządu terytorialnego – analizuje Skiba. Dodaje, że istotne jest także to, że wynik sektora jest lepszy, aż o 0,5 pp. od zimowej prognozy Komisji Europejskiej, co powinno pozytywnie wpłynąć na opinię KE na temat stanu finansów publicznych w Polsce i potwierdzić trwałość wyjścia z procedury nadmiernego deficytu.

Dług sektora finansów publicznych, zgodnie z unijną metodologią, wyniósł w 2015 r. 51,5 proc. PKB wobec 50,5 proc. w 2014 r. i 56 proc. w 2013 r.

Dane o wysokości deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych pochodzą z tzw. notyfikacji fiks lanej, którą GUS przesłał do Komisji Europejskiej. Jednocześnie GUS zastrzega, że mają one charakter wstępny i mogą ulec zmianie. Komunikat w sprawie deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych zawierający dane zweryfikowane przez Komisję Europejską i Eurostat zostanie opublikowany 19 kwietnia.

Źródło: ekonomia.rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA