fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Budżet i Podatki

Rząd przyjął projekt budżetu na 2021 rok

Fotolia
Deficyt w kasie państwa ma być nie wyższy niż 82,3 mld zł, zadłużenie państwa ma powoli spadać w relacji do PKB do 59,5 proc. w 2024 – podaje MF.

Po konsultacjach z Radą Dialogu Społecznego, Rada Ministrów przyjęła w poniedziałek projekt ustawy budżetowej na 2021 r.

Dochody budżetu państwa założono na 404,4 mld zł, a wydatki – na 486,7 mld zł. Limit deficytu wyznaczono na 82,3 mld zł, co ma pozwolić zabezpieczyć środki na wzmocnienie rozwoju gospodarki dotkniętej przez COVID-19, m.in. poprzez inwestycje – podaje resort finansów w komunikacie.

„Projekt budżetu na rok 2021 to nie tylko plan dochodów i wydatków na kolejny roku. To plan, który zapewni Polsce powrót na ścieżkę wzrostu po okresie zamrożenia gospodarki i spowolnienia gospodarczego wywołanego przez COVID-19. Przewidujemy w nim środki pobudzające gospodarkę, a także wspierające polskie rodziny. Budżet został przygotowany tak, aby łagodzić skutki pandemii i zwiększyć w kolejnym roku PKB o 4 proc.” – mówi cytowany w komunikacie minister finansów Tadeusz Kościński. Zaznaczył, że wprowadzone po RDS poprawki miały w większości charakter techniczny.

Na prognozowany wzrost dochodów budżetu państwa w 2021 r. będzie miał wpływ przewidywany powrót gospodarki na ścieżkę wzrostu. Rząd przewiduje również uzyskanie dochodów z podatku od sprzedaży detalicznej w wysokości 1,5 mld oraz wpłatę 1, 3 mld do budżetu państwa z zysku NBP.

Projekt ustawy budżetowej na rok 2021 został przygotowany z zastosowaniem Stabilizującej Reguły Wydatkowej. Kwota wydatków na 2021 r. została powiększona o połowę prognozowanej sumy skutków finansowych po stronie dochodów i wydatków, które wynikają z działań nakierowanych na powstrzymanie i przeciwdziałanie skutkom pandemii w 2020 r. Tym samym projekt został opracowany z uwzględnieniem nieprzekraczalnego limitu wydatków dla budżetu państwa i przy zabezpieczeniu skutków finansowych niezbędnych do kontynuacji dotychczasowych priorytetowych działań rządu.

W ustawie budżetowej na rok 2021 zapewniono m.in.: finansowanie Programu „Rodzina 500+” (41mld zł), zwiększenie nakładów na finansowanie ochrony zdrowia do poziomu 5,3 proc. PKB (wydatki budżetowe w porównaniu do 2020 r. wrosną o ok. 11,6 mld zł, tj. wzrost o 104 proc.), waloryzację rent i emerytur od 1 marca 2021 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 103,84 proc. (szacowany łączny koszt wynosi ok. 9,6 mld zł), realizację świadczenia „Dobry Start” (1,4 mld zł), finansowanie zadań w ramach Funduszu Solidarnościowego, finansowanie potrzeb obronnych Polski na poziomie zwiększonym do 2,2 proc. PKB, wzrost wydatków w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki, finansowanie zadań w obszarze mieszkalnictwa, zadania w zakresie infrastruktury drogowej oraz kolejowej – wylicza resort.

Rząd przyjął też strategię zarządzania długiem sektora finansów publicznych na lata 2021-2024. Zakłada ona wzrost relacji długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (wg definicji UE) do PKB do 61,9 proc. w 2020 r. i 64,1 proc. w 2021 r., a następne spadek do 59,5 proc. w 2024 r. Z kolei relacja państwowego długu publicznego do PKB ma wzrosnąć do 50,4 proc. w 2020 r. i 52,7 proc. w 2021 r., a następnie zmniejszyć się do 48,1 proc. w 2024 r.

Strategia przewiduje też spadek kosztów obsługi długu Skarbu Państwa w relacji do PKB z 1,33 proc. w 2020 r. do 1,19 proc. w 2021 r. i do 0,75-0,76 proc. w 2024 r. Głównym źródłem finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa pozostanie rynek krajowy, a udział długu w walutach obcych w długu Skarbu Państwa zostanie utrzymany na poziomie poniżej 25 proc.

Rada Ministrów przyjęła też projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 (tzw. ustawa okołobudżetowa), przedłożony przez ministra finansów.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA