fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Budowa i remont

Bez dobrego uzasadnienia specustawa trafi do kosza

Uchwała odmawiająca budowy w trybie specustawy mieszkaniowej musi być należycie uzasadniona – przypominają sądy
AdobeStock
Gminy muszą nauczyć się racjonalnie tłumaczyć deweloperom niechęć do zastosowania specustawy mieszkaniowej. Tak wynika z dotychczasowego orzecznictwa administracyjnego.
Na wokandzie pojawiła się kolejna sprawa dotycząca ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych. Akt obowiązuje od ponad roku i dopiero obrasta orzecznictwem.
Większość z wydanych wyroków ma jednak wspólny mianownik: uwypukla problemy gmin z właściwym motywowaniem odmów zastosowania speca. Tak było i w przypadku najświeższego orzeczenia z Wielkopolski. Deweloper zaskarżył uchwałę odmawiającą ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i po raz kolejny sąd uznał, że samorząd nieprawidłowo wskazaną uchwałę wydał.
Rzecz dotyczyła wniosku o budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Przeciwny powstaniu nowych bloków byli właściciele sąsiednich domów jednorodzinnych.
I to właśnie m.in. sprzeciwem mieszkańców motywowano uchwałę odmawiającą budowę w specjalnym trybie. Błędnie.
„Rada gminy nie może odmówić ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej z uwagi na wystąpienie okoliczności niewymienionych w ustawie, np. brak zgody lokalnej społeczności na daną inwestycję. Takie działanie bowiem stanowi ewidentne naruszenie prawa, mające wpływ na ważność podjętej uchwały" – podkreślił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu (sygn. akt IV SA/Po 427/19).
I przypomniał (jak robiły to i inne składy orzekające), że w art. 7 ust. 4 zd. 2 speca wskazano, że rada gminy, podejmując uchwałę w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej, brać musi pod uwagę stan zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych na swoim terenie oraz potrzeby i możliwości rozwoju gminy wynikające z ustaleń studium.
To jedna z kilku przesłanek, którą należy uwzględnić przy ustalaniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej. Natomiast organy gminy – działając w granicach oraz na podstawie prawa – mają obowiązek przedstawienia motywów pozwalających uznać, że gmina dołożyła należytej staranności przy ocenie tej właśnie przesłanki, a jej działanie nie było arbitralne.
W takim dokumencie w opinii WSA powinno zostać przedstawione np. to, czy aby planowana inwestycja nie jest zbyteczna (bo potrzeby mieszkaniowe zostały już zaspokojone – z uwagi na dużą liczbę wolnych lokali na rynku), czy może wnioskowana budowa kłóci się z potrzebami i możliwościami rozwoju gminy wynikającymi ze studium.
„W warunkach niniejszej sprawy zaskarżona uchwała pozbawiona została tego rodzaju uzasadnienia, a załączone w tej wersji do zaskarżonej uchwały uzasadnienie uniemożliwia poznanie powodów odmowy ustalenia lokalizacji przedmiotowej inwestycji mieszkaniowej" – zaznaczono w uzasadnieniu wyroku.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA