fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Budowa i remont

Niepełnosprawni mają problemy z uzyskiwaniem bonifikat

1 stycznia ub.r. miliony Polaków po przekształceniu użytkowania wieczystego stały się właścicielami nieruchomości
materiały prasowe
Choć ustawodawca zdecydował, by osobom z niepełnosprawnościami przysługiwała specjalna bonifikata od opłaty przekształceniowej, w praktyce część urzędów jej odmawia.
W tej sprawie interweniował już rzecznik praw obywatelskich. Prawidłowość decyzji urzędników kwestionuje też resort rozwoju.
Zgodnie z art. 9a ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów właściwy organ udziela bonifikaty od opłaty jednorazowej w wysokości 99 proc. osobom, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub znacznym, oraz osobom, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność przed ukończeniem 16. roku życia. Pod warunkami, że złożą właściwy wniosek i będą właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych służących wyłącznie zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych, które znajdować się będą na uwłaszczonych terenach.
Tyle teoria. W praktyce część osób z niepełnosprawościami wnioskujących o bonifikatę odsyłana jest z kwitkiem. Jak wskazuje Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich, w wystąpieniu do Jadwigi Emilewicz, minister rozwoju, problem dotyczy osób, które legitymują się orzeczeniem o zaliczeniu do I lub II grupy inwalidzkiej.
„Osoby zwracające się do Rzecznika skarżą się, iż właściwe w tym zakresie organy odmawiają przyznania bonifikaty, żądając orzeczenia o niepełnosprawności" – napisał Adam Bodnar.
Przypomniał, że w świetle art. 62 ust. 1 i 2 pkt 1 i 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, która weszła w życie 1 stycznia 1998 r., osoby zaliczone przed dniem wejścia w życie tej ustawy do jednej z grup inwalidzkich są osobami niepełnosprawnymi. I tak, orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidzkiej traktowane jest na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
„Wydaje się zatem, że posiadanie przez te osoby ważnego orzeczenia o zaliczeniu do I lub II grupy inwalidzkiej na stałe przed dniem 1 stycznia 1998 r., powinno się przełożyć na możliwość uzyskania 99 proc. bonifikaty od opłaty jednorazowej" – zaznacza RPO.
Podkreśla też, że osoby, które się do niego zgłaszają, to przeważnie schorowani seniorzy, a wymaganie od nich posiadania dodatkowego orzeczenia o niepełnosprawności tworzy niezrozumiałe utrudnienia.
Co na to resort rozwoju? – Nic nie stoi na przeszkodzie, aby organ przyznający bonifikatę opierał się wyłącznie na przedłożonych przez wnioskodawcę orzeczeniach o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej, gdyż ustawa o rehabilitacji wyraźnie stanowi, że te orzeczenia są traktowane na równi z orzeczeniami o określonym stopniu niepełnosprawności – wskazuje biuro prasowe ministerstwa.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA