fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Biznes

GetBackowi pośrednicy pod lupą prokuratury

Fotorzepa, Andrzej Bogacz
UKNF złożył zawiadomienie o podejrzeniu prowadzenia działalności maklerskiej bez zezwolenia przez 10 oferentów obligacji windykatora.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego złożył do Prokuratury Regionalnej w Warszawie zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, polegającego na prowadzeniu działalności maklerskiej bez zezwolenia. Chodzi o podmioty pośredniczące w oferowaniu obligacji GetBack, które miały oferować oraz przyjmować i przekazywać zlecenia kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych.

Zawiadomienie dotyczy pięciu osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz osób działających w imieniu pięciu podmiotów (DKBR Daniel Lecko z siedzibą w Brwinowie, JHG sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, Magdalena Sałata Beauty&SPA z siedzibą w Warszawie, GET-Z Edyta Torkandam-Zdziebiorska z siedzibą w Michałowie-Grabinie, Michał Frys Smart Money Network z siedzibą w Warszawie, Supreme sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Flinq Investment sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Level Up Finance sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Piotr Sałata z siedzibą w Warszawie, Chmielewski Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie). Podmioty te zostały wpisane na listę ostrzeżeń publicznych KNF.

Nadzór informuje, że podstawą skierowania zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa były ustalenia UKNF dokonane na podstawie dokumentacji łączącej pośredników z GetBacku (podpisanych umów, wystawionych faktur VAT, zestawień klientów obejmujących obligacje) oraz skarg klientów podmiotów objętych zawiadomieniem. Z treści umów zawartych przez GetBack z pośrednikami wynika, że ich zadaniem było poszukiwanie potencjalnych klientów, gotowych nabyć obligacje oferowane przez windykatora w ofercie prywatnej. Pośrednicy byli zobowiązani przekazać klientom rzetelną oraz pełną informację o oferowanych instrumentach finansowych a także posługiwać się formularzami zapisu przygotowanymi przez GetBack. Do ich zadań należało również niezwłoczne przekazanie do GetBacku dokumentów przyjętych od klienta. W umowach zawarte zostały zapisy, uzależniające wysokość wynagrodzenia pośrednika od kwoty brutto wpłaconej przez klienta obejmującego obligacje.

Zgodnie z art. 178 ustawy o obrocie kto bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia zawartego w odrębnych przepisach albo nie będąc do tego uprawnionym w inny sposób określony w ustawie, prowadzi działalność m. in. w zakresie obrotu instrumentami finansowymi, podlega grzywnie do 5 mln zł. Czynność przyjmowania i przekazywania zleceń oraz oferowania instrumentów finansowych może być wykonywana wyłącznie przez podmiot posiadający stosowne zezwolenie wydane przez KNF. W ocenie UKNF działania podejmowane przez pośredników mogły wypełniać definicję zawartą w poprzedniej definicji (przed zmianami prawa w 2018 r.) w art. 72 i art. 74b ustawy o obrocie z uwagi na zakres obowiązujących je umów a także faktyczne podejmowanie czynności oferowania obligacji klientom, przekazywanie do GetBacku uzupełnionych formularzy zapisu oraz wystawianie na tej podstawie faktur. „Na podstawie posiadanych informacji należy wskazać, że rolą pośredników było skojarzenie klienta z GetBack i zadbanie o dostarczenie klientowi a następnie spółce dokumentacji (formularzy zapisu) niezbędnej do objęcia obligacji” – argumentuje KNF.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA