fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Biznes

Wysokie zyski firm, spadek inwestycji

123RF
Przedsiębiorstwa zanotowały w pierwszym półroczu 67 mld zł zysku. To o 8,8 proc. więcej niż rok wcześniej – podał GUS.

Przychody większych (zatrudniających 50 osób i więcej) firm w okresie styczeń-czerwiec 2017 r. wyniosły 1,38 bln zł i były wyższe o 9,7 proc. niż przed rokiem – wynika z informacji GUS na temat wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych. Także koszty wzrosły o 9,7 proc. (do 1,3 bln zł), w rezultacie wskaźnik poziomu kosztów utrzymał się na tym samym poziomie co przed rokiem – 94,3 proc.

Wynik finansowy brutto wyniósł 78,8 mld zł wobec 71,0 mld zł przed rokiem, a jego obciążenia ukształtowały się na poziomie 11,8 mld zł wobec 9,5 mld zł. Wynik finansowy netto wyniósł 67,0 mld zł i był wyższy o 8,8 proc. niż przed rokiem. Zysk netto wyniósł 78,2 mld zł i był wyższy o 4,6 proc. od uzyskanego przed rokiem, a strata netto wyniosła 11,3 mld zł i zmniejszyła się o 14,9 proc. Zysk netto wykazało 73,4 proc. ogółu przedsiębiorstw (wobec 75,4% przed rokiem), a uzyskane przez nie przychody stanowiły 82,8 proc. przychodów.

W I półroczu br. nakłady ogółem badanych przedsiębiorstw wyniosły 49,2 mld zł i były (w cenach stałych) o 1,1 proc. niższe niż przed rokiem (w I półroczu ub. roku notowano spadek o 7,1 proc.). Obniżyły się nakłady na budynki i budowle (o 9,1 proc.). Wzrosły nakłady na maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia (o 1,3 proc.) oraz na środki transportu (o 10,7 proc.).

Największy spadek nakładów (w cenach bieżących) wystąpił w górnictwie i wydobywaniu (o 24,9 proc. wobec spadku przed rokiem o 2,7 proc.) w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 17,6 proc. wobec spadku przed rokiem o 9,8 proc. ). Wzrosły natomiast nakłady m.in. w informacji i komunikacji (o 11 proc. wobec wzrostu przed rokiem o 3,2 proc. ), obsłudze rynku nieruchomości (o 10,7 proc. wobec spadku przed rokiem o 18,9 proc.), handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 9,7 proc. wobec wzrostu przed rokiem o 0,2 proc.), przetwórstwie przemysłowym (o 5,8 proc. wobec wzrostu o 7,6 proc.).

 

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA