fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Banki

BPH restrukturyzuje się

Fotorzepa, Michał Walczak Michał Walczak
Bank BPH wdraża plan transformacji biznesowej na lata 2015 - 2020, dzięki któremu ma obniżyć koszty, zmniejszy zatrudnienie, przekształci lub zamknie prawie 200 placówek i zainwestuje w technologię.
Bank planuje przekształcenie 134 oddziałów własnych w placówki partnerskie, których właścicielami i zarządzającymi zostaną obecni pracownicy banku; placówki będą działały według uproszczonego modelu biznesowego i będą koncentrować się na kredytach gotówkowych, rachunkach osobistych, kartach kredytowych oraz obsłudze transakcyjnej. Celem jest przekształcenie kolejnych 65 oddziałów w placówki partnerskie we współpracy z dotychczasowymi partnerami lub ewentualne ich zamknięcie.
Plan zakłada rozwój 53 zaawansowanych technologicznie flagowych oddziałów własnych, wyspecjalizowanych w obsłudze klientów z segmentu bankowości osobistej oraz MŚP. Bank zainwestuje ponad 350 mln zł w projekty rozwoju systemów IT, planowany jest rozwój bankowości elektronicznej oraz wyposażenie oddziałów w nowoczesne rozwiązania technologiczne.
Planowane jest też ograniczenie zatrudnienia o maks. 1706 osób, spośród których wiele znajdzie zatrudnienie w nowych placówkach partnerskich. Celem jest osiągnięcie oszczędności kosztowych w wysokości ok. 200 mln zł rocznie, przy jednoczesnym utrzymaniu i wzroście przychodów w przyszłości.
– Nasz plan jest odpowiedzią na zmieniające się wymagania klientów oraz rynku i dynamiczny rozwój nowych technologii. Dzięki niemu chcemy konkurować z innymi podmiotami poprzez zwiększenie efektywności i ograniczenie kosztów. Plan został skonsultowany ze wszystkimi zewnętrznymi interesariuszami, również z Komisją Nadzoru Finansowego – mówi Richard Gaskin, prezes Banku BPH.
– Plan będzie wdrażany równolegle do toczącego się procesu poszukiwania inwestora dla naszego banku – dodaje Gaskin. Od ponad roku GE Capital, wycofujący się z branży finansowej, próbuje sprzedać swój polski bank.
Przez ostatnie 5 lat bank zrealizował wiele projektów, które miały na celu odbudowanie jego przewagi konkurencyjnej oraz zmniejszenie kosztów, w tym czasie m.in. obniżył koszty operacyjne o ok. 25 proc. wobec 2010 r.
– Działania, które podejmowaliśmy znacznie poprawiły naszą sytuację, ale okazały się niewystarczające. Obecne otoczenie makroekonomiczne, czyli bezprecedensowo niskie stopy procentowe, gwałtowny wzrost wartości szwajcarskiej waluty, a w konsekwencji wdrożenie działań wspierających klientów posiadających kredyty w CHF, wzrost opłat na BFG, a także wyzwania związane z dodatkowymi obciążeniami dla sektora finansowego to czynniki, które wpływają na nasz wynik – mówi Richard Gaskin.
Jednym z filarów nowego planu Banku BPH jest rozszerzenie modelu placówek partnerskich i jednoczesna redukcja kosztów. W ramach tych działań 134 obecne oddziały własne zostaną zamienione w placówki partnerskie, których właścicielami i menedżerami zostaną obecni pracownicy banku.
– Uważamy, że jest to podejście fair – pozwoli nam zachować lokalną obsługę oddziałową i placówki sprzedażowe dla klientów oraz zaproponować wielu naszym pracownikom możliwość rozwoju i prowadzenia własnego biznesu. Widzimy, że zarządzanie placówką z perspektywy właściciela prowadzi do osiągania lepszych wyników niż w sieci oddziałów własnych – mówi Richard Gaskin.
W ramach restrukturyzacji bank będzie dążył do przekształcenia pozostałych 65 oddziałów w placówki partnerskie zarządzane przez obecnych partnerów. Jeśli przekształcenie nie dojdzie do skutku, oddziały te zostaną zamknięte.
Jednocześnie bank zachowa i będzie rozwijał sieć 53 flagowych własnych oddziałów. Będą się one specjalizowały w obsłudze klientów z segmentu bankowości osobistej, którzy poszukują produktów relacyjnych takich jak np. kredyty hipoteczne czy produkty inwestycyjne, a także MŚP. Klienci korporacyjni, tak jak do tej pory, będą obsługiwani w 12 Centrach Biznesowych w największych miastach w Polsce.
Bank BPH planuje także rozwój systemów informatycznych i sprzedażowych, inwestycje w nowoczesne rozwiązania technologiczne w oddziałach oraz bankowość mobilną i internetową. Już teraz bank kontynuuje projekt rozwoju systemów IT, głównie poprzez zmianę centralnego systemu bankowego. Łączne inwestycje w tym zakresie wyniosą blisko 250 mln zł. Na kolejnym etapie bank zamierza przeznaczyć dodatkowo 100 mln zł na platformy mobilną i internetową, które mają stać się podstawą wielokanałowego modelu dystrybucji produktów i usług.
Realizacja założeń planu banku docelowo ma wpłynąć na obniżenie kosztów działania, a w efekcie wzmocnić jego konkurencyjność. Plan transformacji biznesowej na lata 2015 – 2020 wiąże się z koniecznością redukcji zatrudnienia, która ma objąć nie więcej niż 1706 osób.
– Kwestie związane z zapewnieniem odpowiedniego wsparcia dla pracowników są dla nas priorytetowe – mówi Richard Gaskin.
Szczegóły dotyczące restrukturyzacji będą przedmiotem negocjacji ze związkami zawodowymi. O ich wyniku bank w pierwszej kolejności poinformuje pracowników.
W celu realizacji planu transformacji biznesowej bank poniesie koszty rezerwy w wysokości do 211 mln zł, a oczekiwane przyszłe oszczędności wyniosą ok. 200 mln zł rocznie.
– Wierzymy, że dzięki planowi transformacji biznesowej Bank BPH pozostanie nowoczesnym i zdrowym bankiem, działającym w myśl zasad fair play, oferującym wielokanałowy dostęp do usług, co pozwoli mu budować relacje z obecnymi i przyszłymi klientami. Liczymy, że Bank BPH będzie osiągał stabilne zyski, jego wskaźniki finansowe wzrosną a pozycja rynkowa wyraźnie się poprawi – podsumowuje Richard Gaskin.
Źródło: ekonomia.rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA