fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Banki

Idea Bank na plusie

materiały prasowe
Wyniki w III kwartale były dodatnie głównie dzięki dużemu zmniejszeniu salda odpisów kredytowych. Bank twierdzi, że „nie poddaje się emocjom” w tym zakresie.

Skonsolidowany zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Idea Banku w III kwartale wyniósł 5,3 mln zł wobec 11,6 mln zł przed rokiem. Jednostkowy wynik tym razem też był na plusie – wyniósł 1,3 mln zł w porównaniu do 4,5 mln zł zarobku w III kwartale 2019 r.

Wynik odsetkowy (skonsolidowany) wyniósł w III kwartale 113 mln zł, czyli spadł o 25 proc. rdr, wynik z opłat i prowizji wyniósł 3,2 mln zł, czyli spadł o 68 proc. Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto wyniosły -14,4 mln zł wobec -32,2 mln zł rok temu. Koszty działania zmalały o 4 proc., do 53 mln zł. Odpisy kredytowe wyniosły 40 mln zł, czyli zmniejszyły się rok do roku o prawie 5 proc., okazały się także dużo niższe niż w poprzednim kwartale, gdy wyniosły 72 mln zł.

W komunikacie prasowym bank podał, że z punktu widzenia działalności biznesowej III kwartał to przede wszystkim czas wypracowywania i testowania rozwiązań w reakcji na szybko zmieniające się otoczenie. ”Kluczowe znaczenie w tak trudnym okresie ma właściwa polityka ryzyka oraz tempo udzielania wsparcia klientom, którzy musieli zderzyć się z rygorami stanu pandemii. W obu tych sferach Idea Bank zadziałał precyzyjnie i szybko, co przełożyło się na obniżenie odpisów aktualizujących o 32 mln zł” – podał bank.

- W ocenie ryzyka nie poddajemy się emocjom, ale opieramy na modelach, które biorą pod uwagę m.in. dojrzałość kredytów – mówi Piotr Miałkowski, wiceprezes ds. finansowych. – Na naszą ocenę sytuacji wpływa też skala wsparcia jakiego udzieliliśmy klientom samodzielnie, w postaci wakacji kredytowych, oraz dzięki uczestniczeniu w Tarczy Finansowej PFR opartej o środki publiczne. Tak ważny w czasach niespokojnych wskaźnik pokrycia NPL mamy dziś na poziomie istotnie wyższym niż średnia rynkowa – podsumowuje Miałkowski.

- Celem strategicznym Idea Bank pozostaje trwała odbudowa wskaźników kapitałowych – podkreśla p.o. prezesa Jerzy Pruski. – Plan Naprawy, jaki w połowie października przedstawiliśmy KNF, to z jednej strony dogłębna analiza obecnej sytuacji banku w kontekście rynkowym, a z drugiej opis konkretnych działań, które – o ile zostaną wdrożone – trwale wyprowadzą Idea Bank na prostą. W sumie ponad 180 stron, pod którymi i ja, i pozostali członkowie zarządu, i kadra menadżerska podpisujemy się obiema rękami – mówi Pruski.

Bank od dwóch lat nie spełnia wymogów kapitałowych. Na koniec września wskaźnik TCR grupy wynosił 0,78 proc. był więc o 9,72 pkt proc. poniżej wymaganego limitu. Wskaźnik Tier1 to 0,32 proc., jest więc 8,18 pkt proc. poniżej wymogów. Bank ma tyko 165 mln zł kapitału własnego, luka kapitałowa szacowana jest na około 1 mld zł. Po trzech kwartałach grupa Idea Banku ma prawie 8 mln zł zysku netto wobec 72 mln zł straty rok temu.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA