fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Banki

Alior powyżej obniżonych oczekiwań

Bloomberg
Zysk netto Alior Banku okazał się lekko wyższy od prognozowanego, ale należy pamiętać, że prognozy zostały wyraźnie skorygowane w dół.

Alior miał 125 mln zł zysku netto w III kwartale 2019 r., o 4 proc. więcej niż zakładała średnie prognoz obniżonych po komunikacie o rezerwach na „małe TSUE” (rezerwy na zwrot prowizji kredytów konsumenckich spłaconych przed czasem). Wynik okazał się gorszy o 30 proc. niż rok temu, ale znacznie lepszy niż obciążony dużymi odpisami kredytowymi 36 mln zł w II kwartale.

Kilka dni temu Alior informował, że stosowanie zasad wynikających z wyroku TSUE dotyczącego kredytów konsumenckich pomniejszy jego wynik odsetkowy w III kwartale o 102 mln zł, a zysk netto o 83 mln zł. Jednak dzisiaj podał, że w wyniku ustaleń z audytorem zdecydował o dokonaniu zmiany w zakresie sposobu prezentacji w sprawozdaniu finansowym tej rezerwy. Sprawa ta pomniejszył wynik odsetkowy III kwartale o 45 mln zł i powiększył pozostałe koszty operacyjne o 57 mln zł (rezerwa na zwroty dotyczące spłat sprzed 11 września 2019 r. - wcześniej prezentowana była jako pomniejszenie wyniku odsetkowego), choć decyzja ta nie ma wpływu na łączny poziom utworzonej wcześniej rezerwy (102 mln zł) oraz o kwocie pomniejszenia zysku netto (83 mln zł).

Rezultat lepszy niż prognozy to skutek wyższego wyniku operacyjnego. r Jednocyfrowy wzrost wyniku odsetkowego r/r. W III kwartale wynik odsetkowy Alior Banku wzrósł o 2.5 proc. r/r i ukształtował się na poziomie powyżej oczekiwań rynkowych. Marża odsetkowa spadła w stosunku II kwartału o 0.2pp i wyniosła 4.4 proc. (-0.3pp r/r). Negatywnie na tą pozycję wpłynęła rezerwa na kredyty gotówkowe (45 mln zł) – bez niej przychody wzrosłyby o 8.2 proc. r/r. Bank zanotował jednak spadek zysku z tytułu prowizji r/r - ukształtował się na poziomie niższym o 3.4 proc. niż w 2018 roku, był on jednak nieco lepszy niż oczekiwania rynkowe. Powtarzalne zyski z operacji finansowych, wymiany i pozaoperacyjne były niższe niż w poprzednich okresach, na co wpłynęła rezerwa na przedpłacone kredyty gotówkowe (w sumie 102 mln PLN wraz z kwotą obniżenia wyniku odsetkowego).

Pozytywne jest obniżenie kosztów działalności. Wydatki banku ukształtowały się na poziomie niższym od analogicznej pozycji z 2018 r. (-9.6 proc. r/r). Całkowite wydatki były niższe do oczekiwań rynkowych. W III kwartale dochody spadły o 2.6 proc. r/r (bez rezerwy na pożyczki +7.8 proc. r/r) – wynik operacyjny się w ciągu roku o 2.5 proc. (ok. +20 proc. bez ww. korekty). Współczynnik koszty/dochody wyniósł 38.8 proc. i był niższy niż w II kwartale o 0.2 pp (-3.0pp r/r). Wyraźny jest kwartalny spadek odpisów na rezerwy. Bank zawiązał w III kwartale rezerwy w wysokości 2.3 proc. wartości portfela w stos. rocznym (vs. 3.6 proc. w II kwartale), ukształtowały się one na poziomie nieco poniżej oczekiwań rynkowych (-35.4 proc. kw./kw.). Udział NPL w portfelu w III kw. wzrósł w stosunku do czerwca o 0.3pp i wyniósł 12.6 proc., przy wzroście współczynnika pokrycia o 1.1pp do poziomu 55.5 proc.

Dwucyfrowa dynamika depozytów została utrzymana. Roczna zmiana wartości kredytów i depozytów wyniosła w Alior Banku +5.9 proc. i +11.9 proc. Kwartalne zmiany: +0.1 proc. i -0.2 proc.

- Wyniki Alior Banku w III kwartale ukształtowały się na poziomie powyżej oczekiwań rynkowych, na co największy wpływ miały wyższe dochody przy niższych kosztach. Na tle osiągnieć innych banków wynik jest jednak naszym zdaniem rozczarowujący, nawet po skorygowaniu o rezerwy na pożyczki gotówkowe. Dynamika dochodów odsetkowych wraz z dynamiką wolumenów jest gorsza niż u konkurentów. Spadła także marża odsetkowa (w innych bankach - wzrosty) oraz wynik prowizyjny (konkurenci zanotowali wzrost tej pozycji). Rezultaty ratuje jeszcze lepsza niż w sektorze kontrola kosztów – ocenia Marcin Materna, dyrektor działu analiz w Millennium DM. Roczny współczynnik P/E dla rezultatów wyniósł w III kwartale 7.4, czyli nisko – dodaje. Rano kurs akcji Aliora rośnie o 2,5 proc., do 28,8 zł. Od początku roku spadł o 46 proc.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA