fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 21 grudnia 2017 r.

• rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz ministra obrony narodowej z 30 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. (DzU z 6 grudnia 2017 r., poz. 2254)
• rozporządzenie ministra obrony narodowej z 24 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego (DzU z 6 grudnia 2017 r., poz. 2257)
• rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 27 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (DzU z 6 grudnia 2017 r., poz. 2261)
• rozporządzenie ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej z 29 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez samorząd województwa zadań instytucji zarządzającej Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze" oraz warunków finansowania samorządu województwa w związku z wykonywaniem tych zadań (DzU z 6 grudnia 2017 r., poz. 2264)
• rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 12 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli spełniania warunków uzyskania certyfikatu dla przedsiębiorców (DzU z 20 grudnia 2017 r., poz. 2376)
• ustawa z 8 grudnia 2017 r. o dotacji dla Fundacji Dziedzictwa Kulturowego przeznaczonej na uzupełnienie kapitału wieczystego (DzU z 20 grudnia 2017 r., poz. 2383)
• rozporządzenie ministra środowiska z 13 grudnia 2017 r. w sprawie trybu działania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (DzU z 20 grudnia 2017 r., poz. 2386)
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA