fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 13 grudnia 2017

- ustawa z 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – z wyjątkiem art. 13, który obowiązuje od 29 listopada (DzU z 28 listopada 2017 r., poz. 2184)
- rozporządzenie ministra zdrowia z 4 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu, trybu i terminów występowania do Narodowego Funduszu Zdrowia oraz udostępniania przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeniobiorcy informacji o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej oraz o udzielonych mu świadczeniach (DzU z 12 grudnia 2017 r., poz. 2297)
- rozporządzenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego z 4 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonym przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (DzU z 12 grudnia 2017 r., poz. 2301)
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA