fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Już obowiązują od 15 listopada 2017 r.

- niektóre przepisy ustawy z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2 sierpnia 2016 r., poz. 1165)
- rozporządzenie ministra cyfryzacji z 11 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 (DzU z 31 października 2017 r., poz. 2025)
- rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 23 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie statutu Narodowego Centrum Nauki (DzU z 31 października 2017 r., poz. 2026)
- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 3 listopada 2017 r. (poz. 2107) zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników" w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (DzU z 14 listopada 2017 r., poz. 2107)
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA