fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 5 listopada 2020 r.

- art. 8 i art. 10 ustawy z 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa, ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami (DzU z 5 października 2020 r., poz. 1709)

- rozporządzenie ministra obrony narodowej z 6 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej (DzU z 21 października 2020 r., poz. 1851)

- rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 12 października 2020 r. w sprawie stanowisk służbowych, na których funkcjonariusze Służby Więziennej nie mają obowiązku noszenia umundurowania i wyposażenia polowego (DzU z 21 października 2020 r., poz. 1855)

- rozporządzenie ministra obrony narodowej z 6 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby przygotowawczej (DzU z 21 października 2020 r., poz. 1857)

- § 1 pkt 2 lit. e rozporządzenia Rady Ministrów z 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (DzU z 23 października 2020 r., poz. 1871)

- rozporządzenie ministra zdrowia z 26 października 2020 r. w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania tych informacji (DzU z 28 października 2020 r., poz. 1897)

- rozporządzenie ministra zdrowia z 4 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania tych informacji (DzU z 4 listopada 2020 r., poz. 1949)

- rozporządzenie ministra zdrowia z 4 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (DzU z 4 listopada 2020 r., poz. 1950)

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA