fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują 13 października 2020 r.

• rozporządzenie ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej z 10 września 2020 r. w sprawie systemu informacyjnego gospodarowania wodami (DzU z 28 września 2020 r., poz. 1656)

• rozporządzenie ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej z 10 września 2020 r. w sprawie zakresu informacji z systemu informacyjnego gospodarowania wodami podlegających udostępnianiu na warunkach określonych w art. 333 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, sposobu ich udostępniania i ponownego wykorzystania oraz wysokości opłat za ich przygotowanie i udostępnianie (DzU z 28 września 2020 r., poz. 1657)

• rozporządzenie ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej z 15 września 2020 r. w sprawie operatu rybackiego (DzU z 28 września 2020 r., poz. 1661)

• rozporządzenie ministra rozwoju, pracy i technologii z 8 października 2020 r. w sprawie punktu kontaktowego do spraw wdrażania i stosowania rozporządzenia ustanawiającego ramy monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii (DzU z 12 października 2020 r., poz. 1762)

• rozporządzenie Rady Ministrów z 6 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu podmiotów podlegających ochronie oraz właściwych dla nich organów kontroli (DzU z 12 października 2020 r., poz. 1765)

• rozporządzenie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 29 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uznania za pomnik historii „Rogalin – zespół pałacowy z ogrodem i parkiem" (DzU z 12 października 2020 r., poz. 1766)

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA