fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 23 maja 2020 r.

• rozporządzenie ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej z 27 kwietnia 2020 r. w sprawie granicy portu morskiego w Gdyni (DzU z 8 maja 2020 r., poz. 822)
• rozporządzenie przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z 18 maja 2020 r. w sprawie określenia innego terminu w zakresie zamieszczenia przez organizacje pożytku publicznego sprawozdania merytorycznego z działalności i sprawozdania finansowego w roku 2020 (DzU z 22 maja 2020 r., poz. 906)
• rozporządzenie ministra finansów z 22 maja 2020 r. w sprawie zaniechania poboru odsetek za zwłokę od niewpłaconej w terminie daniny solidarnościowej w związku z COVID-19 (DzU z 22 maja 2020 r., poz. 916)
• rozporządzenie ministra zdrowia z 22 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem (DzU z 22 maja 2020 r., poz. 918)
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA