fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 18 maja 2019

- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 9 maja 2019 r. w sprawie wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie otrzymywanego przez funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa (DzU z 17 maja 2019 r., poz. 929)

- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 9 maja 2019 r. w sprawie norm wyżywienia przysługujących funkcjonariuszom Służby Ochrony Państwa (DzU z 17 maja 2019 r., poz. 930)

- rozporządzenie Rady Ministrów z 14 maja 2019 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2019/2020 (DzU z 17 maja 2019 r., poz. 932)

- rozporządzenie ministra finansów z 14 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych (DzU z 17 maja 2019 r., poz. 936)

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA