fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Już obowiązują od 6 maja 2017 r.

- ustawa z 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw – z wyjątkiem niektórych przepisów, które wejdą w życie 1 stycznia 2018 r. (DzU z 5 kwietnia 2017 r., poz. 724)

- rozporządzenie ministra zdrowia z 10 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (DzU z 21 kwietnia 2017 r., poz. 815)

- rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 12 kwietnia 2017 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2017 – z mocą od 1 stycznia 2017 r. (DzU z 21 kwietnia 2017 r., poz. 817)

- ustawa z 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską (DzU z 21 kwietnia 2017 r., poz. 820)

- rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wzorów treści gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych, poręczenia oraz upoważnienia do wyłącznego dysponowania lokatą, składanych jako zabezpieczenie majątkowe w związku z udzielaniem koncesji na wytwarzanie paliw ciekłych oraz koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą (DzU z 21 kwietnia 2017 r., poz. 821)

- rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 25 kwietnia 2017 r. w sprawie odbierania przez Komisję Nadzoru Finansowego zgłoszeń naruszeń rozporządzenia 596/2014 (DzU z 5 maja 2017 r., poz. 879)

- rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 28 kwietnia 2017 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych (DzU z 5 maja 2017 r., poz. 881)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA