fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Przepisy obowiązujące od 27 kwietnia 2017

- ustawa z 24 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (DzU z 12 kwietnia 2017 r., poz. 767)

- ustawa z 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (DzU z 12 kwietnia 2017 r., poz. 768)

- rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 23 marca 2017 r. w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa, a także doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do takich instrumentów (DzU z 12 kwietnia 2017 r., poz. 769)

- rozporządzenie ministra cyfryzacji z 12 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej (DzU z 26 kwietnia 2017 r., poz. 835)

- rozporządzenie ministra zdrowia z 21 kwietnia 2017 r. w sprawie zapotrzebowania na szczepionki służące do przeprowadzania szczepień obowiązkowych (DzU z 26 kwietnia 2017 r., poz. 848)

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA