fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 10 kwietnia 2021 roku

- rozporządzenie Rady Ministrów z 17 lutego 2021 r. w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego (DzU z 26 marca 2021 r., poz. 549)

- rozporządzenie ministra obrony narodowej z 19 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat (DzU z 26 marca 2021 r., poz. 551)

- rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat (DzU z 26 marca 2021 r., poz. 552)

- rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (DzU z 26 marca 2021 r., poz. 556)

- rozporządzenie ministra infrastruktury z 31 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tworzenia i działania komitetów w portach lotniczych (DzU z 9 kwietnia 2021 r., poz. 660)

- rozporządzenie ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu z 31 marca 2021 r. w sprawie dotacji celowej na wyposażenie publicznych szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, udzielanej w 2021 r. (DzU z 9 kwietnia 2021 r., poz. 662)

- rozporządzenie ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 2 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (DzU z 9 kwietnia 2021 r., poz. 665)

- rozporządzenie Rady Ministrów z 23 marca 2021 r. w sprawie nadania Instytutowi Technologiczno-Przyrodniczemu w Falentach statusu państwowego instytutu badawczego (DzU z 9 kwietnia 2021 r., poz. 667)

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA