fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 24 marca 2020 r.

• ustawa z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw – z wyjątkiem niektórych przepisów (DzU z 23 września 2019 r., poz. 1802)
• art. 17 ustawy z 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (DzU z 21 lutego 2020 r., poz. 288)
• ustawa z 23 stycznia 2020 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (DzU z 9 marca 2020 r., poz. 379)
• rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 25 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (DzU z 9 marca 2020 r., poz. 380)
• rozporządzenie ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej z 4 marca 2020 r. w sprawie wykazów obszarów pasażerskiej żeglugi krajowej (DzU z 16 marca 2020 r., poz. 451)
• rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 18 marca 2020 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia oraz udostępniania uczestnikom postępowania oraz służbie nadzoru Ministra Sprawiedliwości akt w postępowaniu o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (DzU z 20 marca 2020 r., poz. 488)
• rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 18 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (DzU z 23 marca 2020 r., poz. 502)
• rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 20 marca 2020 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zgierz w województwie łódzkim (DzU z 23 marca 2020 r., poz. 503)
• rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 18 marca 2020 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia oraz udostępniania uczestnikom postępowania upadłościowego oraz służbie nadzoru Ministra Sprawiedliwości akt do zgłoszeń wierzytelności (DzU z 23 marca 2020 r., poz. 504)
• rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 18 marca 2020 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia oraz udostępniania uczestnikom postępowania oraz służbie nadzoru Ministra Sprawiedliwości akt w postępowaniu upadłościowym wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (DzU z 23 marca 2020 r., poz. 506)
• rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 18 marca 2020 r. w sprawie wzoru formularza wniosku dłużnika o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (DzU z 3 marca 2020 r., poz. 507)
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA