Akty prawne

Już obowiązują od 8 lutego 2018 r.

- rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 28 grudnia 2017 r. w sprawie prowadzenia depozytu przedmiotów wartościowych i środków pieniężnych osób pozbawionych wolności (DzU z 24 stycznia 2018 r., poz. 196)
- ustawa z 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (DzU z 24 stycznia 2018 r., poz. 201) - rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 5 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie (DzU z 7 lutego 2018 r., poz. 320)
- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 2 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród i zapomóg dla funkcjonariuszy Straży Granicznej (DzU z 7 lutego 2018 r., poz. 321) - rozporządzenie Rady Ministrów z 7 lutego 2018 r. (poz. 322) zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw; obowiązuje od 7 lutego - rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 6 lutego 2018 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa (DzU z 7 lutego 2018 r., poz. 323)
Źródło: rp.pl

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL