Sejm uchwalił: darmowe leki dla dzieci, energetyki tylko dla dorosłych

Sejm zakończył w czwartek prace nad kilkoma ustawami, które wprowadzają zmiany w opiece zdrowotnej w Polsce.

Publikacja: 17.08.2023 20:49

Sejm uchwalił: darmowe leki dla dzieci, energetyki tylko dla dorosłych

Foto: Adobe Stock

Uchwalona nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych rozszerza uprawnienia do bezpłatnych leków dla osób do 18. roku życia i po 65. roku życia.

Dziś prawo do bezpłatnych leków spośród 2057 określonych w wykazie mają seniorzy mający co najmniej 75 lat. Zgodnie z nowelizacją ustawy, minister zdrowia ogłosi nowy wykaz z lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi, które będą refundowane także młodszym osobom. Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Senat uważał, że środki z Narodowego Funduszu Zdrowia nie wystarczą na finansowanie leków, a poza tym, że będzie to dodatkowo obciążało NFZ i spowoduje ograniczanie wydatkowania środków na inne, ważne zadania. Z tego powodu Senat wnioskował, aby koszty związane z refundacją leków dla nowych grup wiekowych były bezpośrednio finansowane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia. Taka poprawka nie została jednak zaakceptowana przez sejmową komisję.

Czytaj więcej

Jest szansa na bezpłatne leki dla seniorów 70+

Ważną zmianą dla seniorów jest także przyjęcie nowelizacji ustawy o opiece geriatrycznej. Ma ona na celu utworzenie w całej Polsce 300 placówek, w których osoby po 75. roku życia, po otrzymaniu skierowania od lekarza będą miały przeprowadzoną diagnostykę, leczenie oraz zaplanowaną opiekę zdrowotną i poprawę sprawności. Seniorzy taką opieką będą mogli być objęci w szpitalach, nowo utworzonych placówkach i w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Świadczenia z zakresu geriatrii, fizjoterapii, opieki psychiatrycznej, porady dietetyka, terapia zajęciowa i edukacja zdrowotna mają być finansowane z Narodowego Funduszu Zdrowia, a w ramach tej opieki seniorzy mają mieć także zapewnione wyżywienie oraz transport z miejsca zamieszkania do dziennego ośrodka opieki geriatrycznej i z powrotem. Łączny okres korzystania ze świadczeń dziennego ośrodka opieki geriatrycznej nie może przekroczyć 12 tygodni w ciągu 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia korzystania z usług dziennego ośrodka opieki geriatrycznej. Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2024 r.

Senat bezskutecznie wnioskował, aby opieką geriatryczną objąć osoby od 65. roku życia.

Z kolei uchwalona przez posłów nowelizacja ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw zakłada możliwość wystawiania od 1 listopada 2023 r. wyłącznie elektronicznych recept oraz przepisywania jedynie takiej dawki leku, która wystarczy pacjentowi na pół roku. Dotychczas leki mogły być przepisywane nawet na rok.

Kolejną ważną zmianą, o której zdecydowali posłowie, jest nowelizacja ustawy o zdrowiu publicznym. Zgodnie z jej zapisami od początku przyszłego roku napoje zawierające kofeinę i taurynę, czyli tzw. energetyki, będą mogły być sprzedawane jedynie osobom, które ukończyły 18. lat. Sprzedaż energetyków zakazana będzie także w automatach oraz na terenie jednostek systemu oświaty. Jak zwrócono uwagę w uzasadnieniu ustawy, wśród młodzieży spożywającej napoje energetyzujące występują m.in. powikłania sercowo-naczyniowe.

Posłowie zajęli się także ustawą o niektórych zawodach medycznych, której celem jest uregulowanie warunków i zasad wykonywania 17 zawodów medycznych, które dotychczas nie były objęte regulacjami ustawowymi. Przepisy mają na celu zapewnić dostęp do wykonywania zawodu medycznego tylko profesjonalistom w danym zawodzie, posiadającym odpowiednie wykształcenie.

Ustawą objęto m.in. zawody: asystentka stomatologiczna, dietetyk, elektroradiolog, higienistka stomatologiczna, logopeda, opiekun medyczny, optometrysta, ortoptystka, podiatra, protetyk słuchu, technik masażysta czy technik sterylizacji medycznej,

Etap legislacyjny do podpisu prezydenta

Uchwalona nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych rozszerza uprawnienia do bezpłatnych leków dla osób do 18. roku życia i po 65. roku życia.

Dziś prawo do bezpłatnych leków spośród 2057 określonych w wykazie mają seniorzy mający co najmniej 75 lat. Zgodnie z nowelizacją ustawy, minister zdrowia ogłosi nowy wykaz z lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi, które będą refundowane także młodszym osobom. Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Senat uważał, że środki z Narodowego Funduszu Zdrowia nie wystarczą na finansowanie leków, a poza tym, że będzie to dodatkowo obciążało NFZ i spowoduje ograniczanie wydatkowania środków na inne, ważne zadania. Z tego powodu Senat wnioskował, aby koszty związane z refundacją leków dla nowych grup wiekowych były bezpośrednio finansowane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia. Taka poprawka nie została jednak zaakceptowana przez sejmową komisję.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Prawo dla Ciebie
Prof. Andrzej Kidyba: decyzja o odsunięciu mnie od zajęć jest skandaliczna
Aplikacje i egzaminy
Nowa KRS nie zostawia suchej nitki na kandydacie Bodnara na dyrektora KSSiP
Edukacja i wychowanie
Duże zmiany w szkołach od 1 września 2024 r. Nowacka podpisała rozporządzenie
Prawo w Firmie
Ta ustawa ma chronić przed hakerami ze Wschodu. Firmy i samorządy protestują
Prawo karne
Prokuratura umarza postępowanie w sprawie Lisa. Posłanka: Nieprawdopodobne uzasadnienie