Nagrody za wykorzystanie cyfryzacji w leczeniu

Naukowa Fundacja Polpharmy wyłoniła laureatów XXI edycji konkursu badawczego.

Publikacja: 30.06.2023 03:00

Jerzy Starak, przewodniczący Rady Nadzorczej Polpharma SA (z lewej), uhonorował dr. Bogusza Aksaka-W

Jerzy Starak, przewodniczący Rady Nadzorczej Polpharma SA (z lewej), uhonorował dr. Bogusza Aksaka-Wąsa (z prawej) oraz dr. Pawła Uruskiego, w imieniu którego nagrodę odebrał dr Dawid Lipski, reprezentujący 15-osobowy zespół grantowy

Foto: Mat. Pras.

Materiał Partnera: Naukowa Fundacja Polpharmy

Już od 22 lat Naukowa Fundacja Polpharmy podąża za nowymi trendami, stawia na nowoczesne technologie i bliższą współpracę pacjentów, lekarzy i przemysłu. Od momentu powołania przeznaczyła na cele statutowe prawie 30 mln zł, dzięki czemu liczne zespoły badawcze mogą kontynuować i rozwijać prace naukowe.

– Nasza fundacja ma ambicję, żeby w niedalekiej przyszłości stać się inkubatorem innowacyjności – mówił Jerzy Starak, pomysłodawca i fundator Fundacji, przewodniczący rady nadzorczej Polpharma SA podczas gali wręczenia grantów, która 29 czerwca odbyła się w Warszawie.

XXI edycja konkursu na projekt badawczy była poświęcona „Cyfryzacji dla poprawy wyników leczenia”. Wykorzystanie narzędzi cyfrowych to wymóg przyszłości, bez ich implementacji coraz trudniej będzie sobie poradzić. Jest to też szansa na rozwiązanie problemu niestosowania się pacjentów do zaleceń lekarzy przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii pozwalających na lepszą interakcję na linii pacjent–lekarz–rodzina pacjenta. Chorzy mogą być objęci bardziej spójną opieką, a lekarze mogą łatwo dzielić się informacjami i współpracować nad poszczególnymi przypadkami. Elektroniczne zapisy dotyczące pacjentów oraz cyfrowe obrazy medyczne zwiększają precyzję w diagnostyce i leczeniu, minimalizując ryzyko popełniania błędów.

Celem konkursu było doskonalenie współpracy lekarza z pacjentem w profilaktyce, leczeniu i rehabilitacji poprzez zastosowanie metod i narzędzi informatycznych.

– Na konkurs wpłynęło 80 wniosków. Rada Naukowa na podstawie recenzji i oceny własnej obejmującej dotychczasowy dorobek autora, oryginalność oraz innowacyjność projektu, ustaliła listę rankingową i przedstawiła ją zarządowi fundacji, który zdecydował o przyznaniu dwóch grantów – mówiła podczas gali prof. Janina Stępińska, przewodnicząca rady.

Otrzymali je dr n. med. Bogusz Aksak-Wąs z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie (projekt „Aplikacja do opieki nad pacjentami zakażonymi HIV”) oraz dr n. med. Paweł Uruski z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu („System opieki telemedycznej w zakresie leczenia nadciśnienia tętniczego z zastosowaniem algorytmów rekomendacyjnych wspierających decyzje diagnostyczne i terapeutyczne”). Naukowa Fundacja Polpharmy wsparła projekty odpowiednio kwotą 235 tys. zł oraz 719 tys. zł.

– Oba zwycięskie granty będą ułatwiać leczenie oraz poprawią komfort pacjentów w dwóch niezwykle istotnych obszarach terapeutycznych: nadciśnieniu tętniczym i AIDS – mówiła Agata Łapińska-Kołodzińska prezeska zarządu Naukowej Fundacji Polpharmy podczas uroczystości.

– Dzisiaj nagradzamy projekty badawcze koncentrujące się na cyfryzacji w leczeniu, kluczowym elemencie ewolucji medycyny. Cyfryzacja zwiększa efektywność, poprawia koordynację między specjalistami, umożliwia precyzyjniejszą diagnostykę i personalizację terapii. Wpływa też na poprawę edukacji medycznej oraz dostępu do opieki, szczególnie dzięki rozwojowi telemedycyny, co jest ważne dla pacjentów z małych miejscowości – dodała Łapińska-Kołodzińska.

Uroczystość była także okazją do zaprezentowania nowego projektu dla młodych, zdolnych i obiecujących studentów uczelni medycznych, jakim jest stworzenie Med School of Your Future. To elitarna letnia szkoła Naukowej Fundacji Polpharmy, która ma merytorycznie i praktycznie pomóc najzdolniejszym studentom.

Dr n. med. Paweł Uruski, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Dr n. med. Paweł Uruski, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Dr n. med. Bogusz Aksak-Wąs, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Dr n. med. Bogusz Aksak-Wąs, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

materiały prasowe (2)

Materiał Partnera: Naukowa Fundacja Polpharmy

Zdrowie
Peru: Liczba ofiar tropikalnej choroby potroiła się. "Jesteśmy w krytycznej sytuacji"
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Zdrowie
W Szwecji dziecko nie kupi kosmetyków przeciwzmarszczkowych
Zdrowie
Nerka genetycznie modyfikowanej świni w ciele człowieka. Udany przeszczep?
Zdrowie
Ptasia grypa zagrozi ludziom? Niepokojące sygnały z Ameryki Południowej
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Zdrowie
Prof. Zbigniew Gaciong: Chcę ukończyć moje projekty