Tak wynika z projektu ustawy o szczególnej opiece geriatrycznej, który prezydent Andrzej Duda skierował do Sejmu.

Zadaniem centrum ma być m.in. planowanie i koordynowanie opieki zdrowotnej nad pacjentami, w tym objęcie seniorów indywidualnymi planami postępowania terapeutycznego. Placówka zapewni im transport do lekarza i wyżywienie.