Koniec z obowiązkowymi szczepieniami? Zdecyduje Trybunał Konstytucyjny

W maju Trybunał Konstytucyjny ma wydać wyrok w sprawie obowiązku poddawania się szczepieniom ochronnym.

Publikacja: 02.04.2023 17:32

Koniec z obowiązkowymi szczepieniami? Zdecyduje Trybunał Konstytucyjny

Foto: Adobe stock

We wtorek 9 maja o godz. 12.30 Trybunał w 5-osobowym składzie ma publicznie ogłosić wyrok ze skargi konstytucyjnej, którą w 2019 roku złożyła matka dziecka niezadowolona z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Przypomnijmy, iż w czterech wyrokach NSA stwierdził, że istniały przesłanki do wymierzenia grzywien, po 500 zł, każdemu z rodziców dwójki dzieci w celu przymuszenia ich do poddania syna i córki obowiązkowym szczepieniom ochronnym. Mimo wezwań i rozpoczęcia postępowania egzekucyjnego nie zgłosili się z dziećmi nawet na lekarskie badanie kwalifikacyjne.

Inspektor sanitarny złożył więc do wojewody wniosek o wszczęcie postępowań egzekucyjnych. W ich wyniku wystawiono tytuł wykonawczy i nałożono grzywny. Minister zdrowia oddalił zażalenia i utrzymał w mocy postanowienie wojewody.

W skargach do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie rodzice niezaszczepionych dzieci powołali się na przepisy konstytucji oraz ustawy o prawach pacjenta, które przewidują, że nikt nie może być zmuszony do poddania się określonemu leczeniu czy innym świadczeniom zdrowotnym. Nawet niewielkie ryzyko wystąpienia jakichkolwiek problemów zdrowotnych po szczepieniu uzasadnia odmowę poddania dziecka szczepieniu – przekonywali.

Czytaj więcej

Wyroki NSA ws. obowiązkowych szczepień dzieci

WSA stwierdził jednak, że obowiązek poddania się szczepieniom ochronnym ma oparcie w konstytucji. Oczywisty jest bowiem związek pomiędzy szczepieniami ochronnymi, a ochroną zdrowia społeczeństwa przed rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych. Były więc przesłanki do nałożenia grzywien – orzekł sąd i oddalił skargi.

Również NSA oddalił skargi kasacyjne, gdyż zdaniem sądu wystąpiły przesłanki do nałożenia grzywny w celu przymuszenia. Ustawowy obowiązek poddania dziecka szczepieniom ochronnym, przeprowadzanym na podstawie Programu Szczepień, ma bowiem ścisły związek z zapobieganiem szerzeniu się chorób zakaźnych. Do realizacji tego celu mogą być stosowane środki administracyjne przewidziane w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w tym grzywny w celu przymuszenia do wykonania wspomnianego ustawowego obowiązku.

Jedna z matek postanowiła wystąpić w tej sprawie do Trybunału Konstytucyjnego. - Szczepienia obarczone są dużym ryzykiem powikłań, dlatego zmuszanie do szczepienia może ograniczać wolność obywateli – mówił wówczas mecenas Arkadiusz Tetela, współpracujący z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP, który reprezentuje skarżącą matkę.

Skład orzekający Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt SK 81/19): prezes TK Julia Przyłębska - przewodniczący, sędzia TK Justyn Piskorski - sprawozdawca, sędzia TK Zbigniew Jędrzejewski, sędzia TK Krystyna Pawłowicz, sędzia TK Bogdan Święczkowski.

Czytaj więcej

Trybunał sprawdzi, czy szczepienia muszą być obowiązkowe

We wtorek 9 maja o godz. 12.30 Trybunał w 5-osobowym składzie ma publicznie ogłosić wyrok ze skargi konstytucyjnej, którą w 2019 roku złożyła matka dziecka niezadowolona z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Przypomnijmy, iż w czterech wyrokach NSA stwierdził, że istniały przesłanki do wymierzenia grzywien, po 500 zł, każdemu z rodziców dwójki dzieci w celu przymuszenia ich do poddania syna i córki obowiązkowym szczepieniom ochronnym. Mimo wezwań i rozpoczęcia postępowania egzekucyjnego nie zgłosili się z dziećmi nawet na lekarskie badanie kwalifikacyjne.

Pozostało 81% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Co można wybudować bez pozwolenia na własnej posesji? Garaż? A może oczko wodne?
Zawody prawnicze
Prokuratorzy zaniepokojeni poleceniem prokuratora krajowego ws. Andrija K.
Mundurowi
Dlaczego żołnierzy na granicy skuto kajdankami? Żandarmeria Wojskowa wyjaśnia
Prawo drogowe
Zmiany w kasowaniu punktów karnych i zabieraniu prawa jazdy. Będzie surowo
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Prawo drogowe
Koniec z parkowaniem na chodnikach? Jest propozycja zmiany prawa
Prawo rodzinne
Rozwód u notariusza lub przed urzędnikiem USC. Resort Bodnara ma śmiały plan