Chodzi o podpisane 3 czerwca rozporządzenie ministra zdrowia, na mocy którego katalog danych zbieranych przez personel medyczny został rozszerzony m.in. o alergię, grupę krwi i ciążę.

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia zapewniał, że nie są to żadne rejestry tylko poszerzenie systemu raportowania w oparciu o zalecenia Komisji Europejskiej. Podkreślił, że dostęp do danych będą mieli wyłącznie medycy.

Projekt tych zmian od początku wzbudzał ogromne kontrowersje zwłaszcza w sytuacji zaostrzonego prawa aborcyjnego w Polsce. Przeciwnicy pomysłu twierdzą bowiem, że rozporządzenie ma na celu stworzenie "rejestru ciąż".

Zdaniem resortu zmiany przyczynią się do zwiększenia dostępności i przejrzystości informacji przekazywanych do Systemu Informacji Medycznej, a to z kolei ma usprawnić pracę personelu medycznego, ułatwić obieg dokumentacji medycznej i ograniczyć koszty jej udostępniania.

W piśmie do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, rzecznik praw obywatelskich stwierdził, że zakres przetwarzania danych osobowych powinien być szczegółowo doprecyzowany w ustawie, a nie w rozporządzeniu ministra

Wątpliwości natury konstytucyjnej budzi rozszerzenie katalogu przetwarzanych danych o informację o wyrobie medycznym zaimplantowanym u usługobiorcy. Jest nią np. wewnątrzmaciczna wkładka antykoncepcyjna na życzenie, co reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Pismo w sprawie rozporządzenia do ministra zdrowia skierował rzecznik praw obywatelskich, Marcin Wiącek. Jego zdaniem, zakres przetwarzania danych osobowych powinien być szczegółowo doprecyzowany w ustawie, a nie w rozporządzeniu ministra.

Poważne wątpliwości budzi też konieczność przetwarzania przez władze danych dotyczących antykoncepcji. W ocenie RPO nie jest to niezbędne w demokratycznym państwie prawnym.

Czytaj więcej

Niedzielski podpisał kontrowersyjne rozporządzenie ws. "rejestru ciąż"