Przepisy obowiązującego rozporządzenia miały wygasnąć 30 czerwca tego roku. 

Zgodnie z nimi tzw. paszport covidowy, który zawierał informację o przyjęciu szczepionki przeciwko covid-19, statusie ozdrowieńca bądź też negatywnym wyniku testu na obecność koronawirusa obowiązywał od 1 lipca 2021, a ich koniec miał nastać 30 czerwca 2022 roku. 

Jednak ze względu na wniosek Komisji Europejskiej, Parlament i państwa członkowskie zdecydowały się o jego przedłużeniu do końca czerwca 2023 roku. 

Państwa członkowskie przyjęły również, że powstrzymają się od nakładania na podróżnych posiadających ważny "paszport" nowych ograniczeń w zakresie swobodnego przemieszczania się po terytorium Unii. Ewentualne obowiązki mogą być nałożone tylko jeśli będą konieczne i zagrożenia nie da się uniknąć w inny sposób oraz proporcjonalnie i niedyskryminujący sposób w celu ochrony zdrowia publicznego.

Powyższe działania mają zapobiec przemieszczaniu się ewentualnego, nowego wariantu wirusa. 

Czytaj więcej

Polskie paszporty covidowe bezterminowe. Turyści mogą mieć problemy

Polityce zadbali również o dodanie klauzuli, która pozwoli na zweryfikowanie ryzyka po upływie szcześciu miesięcy, a więc czy system paszportów covidowych jest nadal potrzebnych w oparciu o opinie naukowe Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Komitetu ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Komitetu ds. Bezpieczeństwa Zdrowia. W tym momencie Komisja będzie musiała również opublikować przegląd opisujący wszystkie zmiany w EUDCC na poziomie krajowym i międzynarodowym. Następnie program powinien zostać uchylony, gdy tylko pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna.

Następnym krokiem jest formalnie przyjęcie nieformalnego dotychczas porozumienia przez Parlament oraz Radę, tak by przepisy mogły wejść w życie do 30 czerwca.