Rada Ministrów zmieniła rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.  Akt został już opublikowany w Dzienniku Ustaw z 28 kwietnia pod poz. 928.

Rozporządzenie wchodzi w życie w sobotę 30 kwietnia 2022 r. - do tego dnia miał obowiązywać nakaz zakrywania, przy pomocy maseczki, ust i nosa w budynkach, w których jest prowadzona działalność lecznicza, oraz w aptekach. Tak stanowił § 7 zmienianego rozporządzenia z 25 marca 2022 r.

Nowelizacja przesuwa termin o kolejny miesiąc. Oznacza to, że nakaz zakrywania ust i nosa w budynkach, w których mieszczą się np. gabinety lekarskie czy punkt szczepień oraz w aptekach, będzie obowiązywał do 31 maja 2022 r.

Czytaj więcej

Stan epidemii zostanie zniesiony. Niedzielski podał termin