Komunikat MZ dotyczy szczepień ochronnych u dzieci, które przekroczyły granice Rzeczypospolitej Polskiej z Ukrainą w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

MZ informuje, że szczepienia takie powinny być wykonywane w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i odbywać się według sześciu zasad.

Po pierwsze, osoby przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres krótszy niż trzy miesiące mogą dobrowolnie poddać się szczepieniom ochronnym określonym w Programie Szczepień Ochronnych jako obowiązkowe dla obywateli RP, z wykorzystaniem szczepionek udostępnianych przez stacje sanitarno-epidemiologiczne na dotychczasowych zasadach.

Dla dzieci urodzonych na terenie RP obowiązkowe są szczepienie noworodkowe przeciw gruźlicy oraz wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, jak i dalsze szczepienia przewidziane w Programie Szczepień Ochronnych.

Tzw. szczepienia poekspozycyjne, czyli wykonywane po narażeniu na czynnik zakaźny (tężec, wścieklizna), np. po bezpośrednim kontakcie ze zwierzęciem lub osobą, która zaraża, powinny być wykonane niezwłocznie zgodnie z decyzją lekarza.

Szczepienia mają być dokumentowane w karcie uodpornienia lub w eKarcie Szczepień, Książeczce Szczepień oraz dokumentacji medycznej.

O rozpoczęciu, kontynuacji lub uzupełnieniu realizacji szczepień ochronnych z PSO na 2022 r., w tym także o terminach szczepień, decyduje każdorazowo lekarz POZ sprawujący opiekę nad dzieckiem, zgodnie z opracowanym indywidualnym kalendarzem szczepień.

Osoby poniżej 19 roku życia przebywające na terytorium RP powyżej trzech miesięcy są objęte obowiązkiem wykonania szczepień ochronnych zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych.

Szczepienia ochronne dzieci przeciw COVID-19 są wykonywane zgodnie z zaleceniami podanymi we wcześniejszych komunikatach Ministra Zdrowia.

Czytaj więcej

Darmowe szczepienia przeciwko COVID dla Ukraińców