Było szczepienie, jest miejsce w żłobku - wyrok WSA

Ujawnienie informacji o szczepieniu dziecka w celu przyjęcia do publicznej placówki nie narusza RODO.

Publikacja: 14.07.2020 07:56

Było szczepienie, jest miejsce w żłobku - wyrok WSA

Foto: Adobe Stock

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę rodzica, któremu nie podobały się nowe zasady przyjęcia do miejskich żłobków. Rada miasta uchwaliła, że dodatkowe 30 punktów dostanie dziecko, które zostało poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym (chyba że ze względów zdrowotnych potwierdzonych przez lekarza nie mogło zostać zaszczepione). Uzasadniła, że najskuteczniejszą metodą ochrony społeczeństwa przed chorobami zakaźnymi są szczepienia, a ich wzrost może się przełożyć na mniejszą liczbę przypadków zachorowań na choroby zakaźne.

Rodzic zaskarżył nowe zasady do WSA w Warszawie. Zarzucił radnym naruszenie art. 3a ustawy o opiece nad dziećmi do lat trzech. Według niego przepis nie pozwala na wprowadzenie kryterium przyjęcia dziecka do żłobka nieznanego tej ustawie. Doszło też do naruszenia art. 9 ust. 1 RODO poprzez nakazanie ujawnienia danych osobowych szczególnie wrażliwych, co narusza prawo do prywatności.

Czytaj także: Szczepienie jako kryterium przyjęcia do żłobka - wyrok WSA

WSA oddalił skargę. W jego ocenie należy zgodzić się z radą miasta, że nie ma naruszenia RODO. Zawiera ono bowiem szeroką definicję „danych dotyczących zdrowia", a wykonanie szczepień niewątpliwie świadczy o korzystaniu z usług opieki zdrowotnej w celu zapewnienia ochrony zdrowia dziecka. Ponadto w art. 27 ust. 1 pkt 7 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wykonywanie szczepień ochronnych jest wymienione wprost jako świadczenie opieki zdrowotnej, podejmowane na rzecz zachowania zdrowia, zapobiegania chorobom i wczesnego wykrywania chorób.

Z tych powodów WSA uważa, że informacja o obowiązkowych szczepieniach lub ich braku mieści się w ustawowej przesłance „danych o stanie zdrowia" dziecka, o których mowa w art. 3a ust. 1 pkt 6 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech.

W ocenie WSA nieuzasadniony jest również zarzut ujawnienia danych osobowych szczególnie wrażliwych. Zgodnie z RODO zabrania się przetwarzania danych genetycznych czy biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych o zdrowiu. Zakaz ten nie ma jednak charakteru bezwzględnego.

Konstytucja gwarantuje natomiast ochronę zdrowia obywateli. W tym celu państwo wprowadziło obowiązek szczepień ochronnych i ograniczyło wolność obywateli dla jej realizacji. Odstępując od wykonania tego obowiązku, obywatel naraża się nie tylko na konsekwencje prawne wynikające z regulacji ustawowych wprowadzonych w tym celu, ale także świadomie ogranicza swoje prawa, wykluczając się z grupy, która ten obowiązek spełnia.

Nie może więc budzić wątpliwości także to, że kryterium wykazania obowiązku szczepienia jest wypełnieniem konstytucyjnej zasady przestrzegania prawa.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sygnatura akt: II SA/Wa 1302/19

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę rodzica, któremu nie podobały się nowe zasady przyjęcia do miejskich żłobków. Rada miasta uchwaliła, że dodatkowe 30 punktów dostanie dziecko, które zostało poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym (chyba że ze względów zdrowotnych potwierdzonych przez lekarza nie mogło zostać zaszczepione). Uzasadniła, że najskuteczniejszą metodą ochrony społeczeństwa przed chorobami zakaźnymi są szczepienia, a ich wzrost może się przełożyć na mniejszą liczbę przypadków zachorowań na choroby zakaźne.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Sądy i trybunały
Rosati: Manowska blokuje posiedzenie Trybunału Stanu
Nieruchomości
Trybunał: nabyli działkę bez zgody ministra, umowa nieważna
Sądy i trybunały
Jest nowy prezes sądu w Olsztynie. W miejsce Macieja Nawackiego
Prawnicy
Prokurator Ewa Wrzosek: Nie popełniłam żadnego przestępstwa
Prawnicy
Rzecznik dyscyplinarny adwokatów przegrał w sprawie zgubionego pendrive'a