Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad projektem zmian do ustawy z 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych.

– Chcemy, żeby gminy mogły się ubiegać na jej podstawie o dofinansowanie budowy mieszkań komunalnych, czyli takich, które mogą wynająć swoim mieszkańcom za pełny czynsz – wyjaśnił Piotr Styczeń, wiceminister infrastruktury. Obecnie mogą one liczyć na dopłatę m.in. do remontów, przebudowy budynków mieszkalnych na lokale socjalne i noclegownie.

Mamy w tym swój cel – dodaje wiceminister. – Gminy będą budować domy komunalne, następnie zaproponują wynajęcie mieszkania osobom z budynków o niskim standardzie. Te zaś przeznaczą na lokale socjalne, czyli na mieszkania dla najuboższych swoich mieszkańców oraz dla oczekujących na eksmisję. W tej chwili brakuje lokali socjalnych, gminy budują ich niewiele, kolejka oczekujących jest długa dzięki temu może się trochę skróci.

Ministerstwo chce umożliwić ponadto gminom zaciąganie kredytów na podstawie tej ustawy na odkupienie od osób fizycznych oraz prawnych dawnych budynków zakładowych (wraz z lokatorami). Chodzi o całe osiedla mieszkaniowe sprzedawane z najemcami na początku lat 90. za symboliczną złotówkę przez prywatyzowane i upadające przedsiębiorstwa państwowe. MI proponuje, żeby dofinansowanie obu celów wynosiło od 30 do 40 proc.

Obecnie dofinansowanie jest różnej wysokości i zależy od rodzaju inwestycji.

Najmniej, bo maksymalnie 20 proc. kosztów inwestycji, państwo zwraca za nabycie lokali socjalnych lub budowę nowych budynków z mieszkaniami socjalnymi (na gruncie, który jest własnością komunalną).

Największe dofinansowanie, bo 40 proc., mogą otrzymać m.in. na remont lub przebudowę budynku komunalnego na lokale socjalne.

Dopłaty pochodzą z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, którym dysponuje Bank Gospodarstwa Krajowego.

Według zapewnień resortu infrastruktury pieniędzy na wszystkie te cele nie zabraknie.

Autopromocja
Rozlicz PIT z "Rzeczpospolitą"

W łatwy i wygodny sposób wypełnij zeznanie podatkowe

Pobierz za darmo

W ubiegłym roku państwo przeznaczyło na budownictwo socjalne ok. 100 mln zł, a gminy wykorzystały tylko ok. 60 mln zł. Na razie więc mamy sytuację taką, że pieniądze są, tylko chętnych jest niewielu – dodaje Styczeń. Same gminy na razie podchodzą do propozycji MI sceptycznie.