Rada miejska w Świdnicy ustaliła regulamin warunków i zasad korzystania przez przewoźnika z określonych przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest miasto. Przewoźników będzie wiązała umowa cywilnoprawna o opłatach z właścicielem przystanków, czyli miastem.

Uchwałę unieważnił wojewoda dolnośląski. W ustawie o publicznym transporcie zbiorowym są precyzyjne określone działania, które mają podejmować przewoźnicy, aby móc korzystać z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego.

– Zawarcie umowy cywilnoprawnej o opłatach przystankowych do nich nie należy – zauważył organ nadzoru.

Zdaniem wojewody rada, narzucając przewoźnikowi obowiązek zawarcia umowy cywilnoprawnej, gdy przepisy tego nie przewidują, przekroczyła upoważnienie.

sygnatura akt: NK-N.4131.136.49. 2014.AS