Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra finansów. Chodzi o zaopatrzenie gospodarstw domowych na podstawie przepisów o preferencyjnym zakupie paliwa stałego. Transakcja będzie zwolniona z rejestrowania na kasie pod warunkiem udokumentowania fakturą.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem ogłoszenia. Obejmie też dostawy dokonane wcześniej (od 1 lipca 2022 r.), jeżeli z dokumentów wynika czego dotyczyły i kto jest nabywcą.

Etap legislacyjny: konsultacje publiczne

Czytaj więcej

Samorządy mają sprzedawać węgiel: nie więcej niż 2 tys. złotych za tonę