Opracowana przez Prawo i Sprawiedliwość nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt (druk nr 897) sprowadza się do dwóch elementów. Pierwszy to utworzenie katalogu spraw, które gmina może regulować w gminnym programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Drugi to umożliwienie gminom wprowadzenia do takiego uchwalanego corocznie programu postanowień określających plan sterylizacji i kastracji zwierząt, w tym psów i kotów posiadających właścicieli. Uchwalenie takiego planu umożliwi też gminom finansowanie tego zadania.

Obecnie bowiem, jak wskazują autorzy projektu, sterylizacją i kastracją na koszt gminy można objąć tylko zwierzęta bezdomne i wyłącznie w schroniskach.

Projekt nie spotkał się z przychylnym przyjęciem gmin, a zrzeszający je ZGW RP wystawił mu jednoznacznie negatywną ocenę.

– Projekt nie rozwiąże żadnego z problemów, jakie mają gminy z bezdomnymi zwierzętami – mówi Marek Olszewski, przewodniczący ZGW RP. – Jego przyjęcie spowoduje jedynie to, że właściciele będą oczekiwali od gminy, iż ta sfinansuje sterylizację i kastrację ich pupili. To zaś będzie oznaczało konieczność wygenerowania w budżetach lokalnych dodatkowych środków, bo – jak wiadomo – ściągalność opłaty za posiadanie psa jest znikoma – wskazuje.

ZGW RP zwraca również uwagę, że już od lat wskazuje rozwiązania, które powinny zostać wprowadzone do ustawy o ochronie zwierząt, aby realnie móc przeciwdziałać ich bezdomności.

– Przede wszystkim konieczne jest wprowadzenie centralnego rejestru właścicieli psów i kotów połączonego z systemem powszechnego ich znakowania – wskazuje Marek Olszewski. I wyjaśnia, że brak takiego rejestru ułatwia właścicielom pozbywanie się zwierząt. – Ten niehumanitarny proceder generuje też po stronie gmin koszty związane z wyłapywaniem bezdomnych (głównie) psów, budową schronisk i utrzymaniem w nich zwierząt – tłumaczy. – Taki system ewidencjonowania i znakowania zwierząt domowych mógłby być wzorowany na funkcjonującym systemie ewidencjonowania i znakowania zwierząt hodowlanych – dodaje przewodniczący ZGW RP, apelując do posłów o włączenie się w prace nad jego stworzeniem.

etap legislacyjny: przed pierwszym czytaniem w Sejmie