Wszyscy wojewodowie przekazali już do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji informacje o rozmiarach potrzeb samorządów. Informacje te zostały ustalone na podstawie zgłoszeń poszczególnych gmin i powiatów.

W tym momencie szef MSWiA kieruje wniosek do ministra finansów o uruchomienie pieniędzy z rezerwy celowej budżetu państwa. Śródki zostaną jak najszybciej przesłane do wojewodów, którzy przeznaczą je dla gmin i powiatów walczących z żywiołem.

Z tych pieniędzy samorządy sfinansują najpilniejsze działania przeciwpowodziowe, m.in. zakup paliwa do pomp i pojazdów, środków dezynfekcyjnych, czy wynajem autobusów do przewozu ewakuowanych osób.