Rusza nabór wniosków do nowego programu „Edukacja". W ciągu pięciu lat do rozdysponowania będzie niemal 24 mln euro. Pieniądze te pochodzą z Funduszy Norweskich. Jest to największy program edukacyjny prowadzony do tej pory w Polsce.

– Program ten jest istotny nie tylko dla młodzieży z Polski i Norwegii, ale też dla całego społeczeństwa – mówił, inaugurując „Edukację", ambasador Norwegii w Polsce Olav Myklebust. Jak dodał, najpóźniej za dwa tygodnie rozpocznie się nabór wniosku do poszczególnych projektów. Na złożenie projektu od chwili ogłoszenia konkursu potencjalni uczestnicy będą mieli co najmniej 60 dni.

Czytaj także: Jak powiat może udzielić dotacji dla niepublicznej placówki zdrowia?

Z tego programu można uzyskać wsparcie m.in. na projekty służące edukacji zawodowej, poradnictwa w sprawach wyboru kierunku kształcenia, szkolenia dla nauczycieli, a także większej mobilności kształcenia na poziomie wyższym. Największa pula środków (blisko 9 mln euro) przeznaczona zostanie na kształcenie zawodowe.

O dofinansowanie z nowego programu mogą się ubiegać nie tylko szkoły i uczelnie wyższe, ale także instytucje kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz organizacje pozarządowe działające w sektorze edukacji formalnej i pozaformalnej. Program skierowany jest także do stowarzyszeń, fundacji i instytucji kultury prowadzących edukację dorosłych. Mogą z niego skorzystać również samorządy, kuratoria, ministerstwa, placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

– Zainteresowanie programem jest ogromne. Podobnie jak w poprzednich latach, nie będziemy mieli problemu z jego realizacją – mówi Paweł Poszytek, dyrektor Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, która koordynuje „Edukację".

Projekty zakwalifikowane do programu uzyskają dofinansowanie na poziomie 100 proc. Jedynie dla organizacji pożytku publicznego będzie to 90 proc. Muszą zostać wprowadzone w życie do końca 2024 r.