Najwyższe pensje (bez uwzględnienia wynagrodzeń zarządu) otrzymują pracownicy Facebooka zajmujący posady związane z działaniami inżynieryjnymi i marketingowymi – pisze Business Insider Polska.

Chociaż najmniej zarabiającą osobą ze wszystkich pracowników giganta mediów społecznościowych jest jego założyciel, otrzymujący pensję w wysokości jednego dolara rocznie, to Mark Zuckerberg jest jednocześnie najbogatszym pracownikiem Facebooka. W 2021 r. wartość netto jego majątku sięgnęła 134 mld dol.

Wysokość pensji w Facebooku zależy nie tylko od zajmowanej posady, ale również miejsca wykonywania pracy. Jak wynika z wniosku wizowego, analityk danych z Kalifornii rocznie zarobi 130-159 tys. dol. Z kolei zarobki mieszkającej w Teksasie osoby piastującej to samo stanowisko wynoszą 128 tys. dol. Inny analityk danych z Teksasu otrzymuje rocznie 111 tys. dol. Inżynier oprogramowania z Nowego Jorku w ciągu 12 miesięcy za swoją pracę otrzyma 160 tys. dol. Jego odpowiednicy z Rhode Island i Teksasu otrzymają 118 tys. dol. za 12 miesięcy pracy.

Dane dotyczące zarobków Business Insider pozyskał dzięki analizie tysięcy wniosków o wizę pracowniczą, które w ubiegłym roku Facebook przekazał władzom federalnym. Amerykańskie firmy są zobowiązane do ujawnienia tych informacji. Co istotne, wysokość pensji musi być na tym samym poziomie, co zarobki amerykańskiego obywatela, który miałby zostać zatrudniony na podobnym stanowisku.

Pochodzące z wniosków wizowych informacje nie zapewniają pełnego obrazu zarobków w Facebooku. Dotyczą one bowiem tylko tych pracowników giganta mediów społecznościowych, którzy pochodzą z innych krajów niż USA. Chodzi tu przede wszystkim o inżynierów oprogramowania oraz analityków danych.

Niewiele informacji zawartych we wnioskach odnosi się do osób na kierowniczych stanowiskach. Dostępne publicznie dane nie obejmują informacji o wynagrodzeniu w formie udziałów w firmie oraz tego, jak poziom doświadczenia wpływa na zarobki. Mimo to nadal możemy otrzymać całkiem solidny obraz tego, jak zarabia się podczas pracy dla Facebooka.