Od lat angażuje się w promocję polskiej literatury nad Dnieprem. Ukończył politechnikę we Lwowie z tytułem inżyniera elektromechanika. Potem studiował w Instytucie Literackim w Moskwie. W latach 70. został relegowany z uczelni za publikację swoich wierszy w almanachu „Skrzynia” wydawanym w tak zwanym drugim obiegu.

W latach 80. i 90. pracował w najważniejszych ukraińskich czasopismach kulturalnych. Zastępował redaktora naczelnego „Wseswit”, był współzałożycielem „Krytyki”. Na jej łamach zamieszczał przegląd paryskiej „Kultury”. Na Ukrainie promował m.in. twórczość Witolda Gombrowicza i Tadeusza Konwickiego.

Dziś działa na rzecz przyjaznych stosunków polsko-ukraińskich, za co został nagrodzony przez Fundację Polcul i odznaczony odznaką honorową Bene Merito nadawaną przez polskiego ministra spraw zagranicznych. Od 2014 roku jest przewodniczącym jury Nagrody Literackiej Europy Środkowej „Angelus”.

Po polsku ukazały się jego książki: „Od Małorosji do Ukrainy”, „Dwie Ukrainy”, „Ogród Metternicha”, „Ukraina. Syndrom postkolonialny” i „Poprzednie życie”. Jest wieloletnim wykładowcą Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

Laureata tegorocznej edycji Nagrody „Rzeczpospolitej” im. Jerzego Giedroycia poznamy 10 grudnia podczas uroczystej gali w Pałacu Rzeczypospolitej.