Piotr Magdziarz: Rankingi wspomagają zarządzanie

Choć podmioty lecznicze działające na polskim rynku borykają się z podobnymi problemami, dla każdego z nich można znaleźć indywidualne rozwiązania – mówi Piotr Magdziarz, ekspert i doradca Formedis.

Aktualizacja: 17.12.2019 13:09 Publikacja: 16.12.2019 18:24

Piotr Magdziarz

Piotr Magdziarz

Foto: materiały prasowe

Z jakimi obszarami działalności polskie szpitale mają największy problem?

Obecnie są to problemy kadrowe związane z brakiem na rynku wystarczającej liczby lekarzy, pielęgniarek/położnych i pozostałych pracowników medycznych. Jak pokazują dane OECD, w 2018 r. wskaźnik liczby lekarzy w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców wynosił w Polsce 2,4. To ostatnie miejsce wśród 24 badanych krajów. A średnia dla sklasyfikowanych krajów europejskich wynosiła 3,7 lekarza na 1 tys. mieszkańców. Ten sam wskaźnik w przypadku grupy zawodowej pielęgniarek i położnych wynosi w Polsce 5,1 pielęgniarki i położnej na 1 tys. mieszkańców (23. miejsce wśród 26 krajów europejskich), przy 17,8 w Norwegii, 8,1 w Czechach i średniej dla krajów europejskich 9,4.

A pieniądze?

Z finansowego punktu widzenia najistotniejszymi problemami są z jednej strony zbyt niskie przychody ze sprzedaży, generowane przez szpitale w ramach współpracy z NFZ, a z drugiej niewątpliwie koszty osobowe, pochłaniające nawet do 90 proc. ich budżetów przychodowych. Warto także zwrócić uwagę na przewymiarowanie obiektów szpitalnych. Szpitale, dokonując – często ze środków unijnych – modernizacji np. bloków operacyjnych, ignorują kwestię wysokich kosztów ich utrzymania przy jednoczesnym niepełnym i nieoptymalnym wykorzystaniu ich potencjału. To prowadzi do tego, że często stoją puste, nie generując przychodów ze sprzedaży. Wysokie zagęszczenie jednoimiennych oddziałów – czasami nawet w obszarze jednego powiatu – oraz zbyt niskie wyceny świadczeń zdrowotnych, nieuwzględniające wszystkich kosztów ponoszonych przez szpitale, również negatywnie wpływają na ich kondycję.

Czy rankingi pomagają zarządzającym szpitalami w poprawianiu danych obszarów działalności?

Rankingowanie, czyli porównywanie podmiotów leczniczych poprzez ich benchmarkowanie, jest jednym z narzędzi wykorzystywanych w działaniach doradczych na rynku ochrony zdrowia. Pozwala skutecznie wspomóc zarządzanie w tej specyficznej branży. Trudne otoczenie (konkurencyjny rynek, organizacja ochrony zdrowia, ograniczone źródła generowania przychodów) nie sprzyja zarządzającym i wymaga zorganizowanych, przemyślanych działań w celu efektywnego zarządzania. W tym zakresie pomocne jest porównanie się do „lepszych jednostek" celem pozyskania informacji, w których obszarach działalności efektywność jest najniższa, a ich optymalizacja może przynieść korzyści.

Ranking szpitali „Rzeczpospolitej" powstaje od kilkunastu lat. Jaki jest jego wpływ?

Podnoszenie jakości udzielanych świadczeń powinno być jednym z głównych celów zarówno płatnika (NFZ), jak i szpitali. Polska opieka zdrowotna, w tym jakość, pozostaje na ostatnich miejscach ogólnoeuropejskich rankingów, np. Euro Health Consumer Index. Co więcej, jak wynika z założeń do projektu ustawy o jakości w ochronie zdrowia, posiadanie akredytacji Centrum Monitorowania Jakości przez podmiot leczniczy może się stać obowiązkiem dla podmiotów finansowanych z NFZ. Rankingi stanowią więc dla szpitali realne odzwierciedlenie ich pozycji na rynku.

Doradzają państwo m.in. placówkom o najwyższym zadłużeniu w kraju, a także jednostkom samorządu terytorialnego. Na czym polega doradztwo w zakresie restrukturyzacji?

Formedis jest firmą z ugruntowaną pozycją na rynku ochrony zdrowia, której celem jest udoskonalanie systemu ochrony zdrowia i podniesienie jakości świadczonych usług medycznych. Posiadamy 25-letnie doświadczenie w zakresie restrukturyzacji publicznych i prywatnych podmiotów leczniczych. Doradzając szpitalom, staramy się przede wszystkim zdiagnozować ich aktualną sytuację, przeprowadzając szczegółowy audyt. Mimo że podmioty lecznicze działające na polskim rynku borykają się z podobnymi problemami, dla każdego z nich można znaleźć rozwiązania.

Na przykład?

Mogą one polegać np. na przeorganizowaniu struktury szpitala, wprowadzeniu nowych, bardziej opłacalnych rozwiązań w zakresie udzielania świadczeń medycznych czy restrukturyzacji zadłużenia wymagalnego na dedykowane finansowanie długoterminowe. W niektórych przypadkach okazuje się, że dobrym rozwiązaniem jest nawiązanie współpracy między sąsiadującymi ze sobą szpitalami poprzez konsolidację realizowanych przez nie programów medycznych z uwzględnieniem czynnika społecznego i związanego z dobrem pacjenta. Należy podkreślić, że restrukturyzacja zadłużenia musi być powiązana z wdrożeniem działań naprawczych. Jeśli szpital ich nie wdroży, w krótkim czasie utraci płynność finansową i wpadnie w zadłużenia. Dodatkowo – wraz z naszą siostrzaną spółką Formedis Design – na potrzeby przeprowadzanych rozbudów posiadanych przez szpitale nieruchomości opracowujemy optymalne programy medyczne, będące podstawą do realizacji – optymalnych z punktu widzenia wartości nakładów inwestycyjnych – koncepcji architektonicznych, projektów technologicznych i budowlanych.

Z jakimi obszarami działalności polskie szpitale mają największy problem?

Obecnie są to problemy kadrowe związane z brakiem na rynku wystarczającej liczby lekarzy, pielęgniarek/położnych i pozostałych pracowników medycznych. Jak pokazują dane OECD, w 2018 r. wskaźnik liczby lekarzy w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców wynosił w Polsce 2,4. To ostatnie miejsce wśród 24 badanych krajów. A średnia dla sklasyfikowanych krajów europejskich wynosiła 3,7 lekarza na 1 tys. mieszkańców. Ten sam wskaźnik w przypadku grupy zawodowej pielęgniarek i położnych wynosi w Polsce 5,1 pielęgniarki i położnej na 1 tys. mieszkańców (23. miejsce wśród 26 krajów europejskich), przy 17,8 w Norwegii, 8,1 w Czechach i średniej dla krajów europejskich 9,4.

Pozostało 83% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Wydarzenia
Polscy eksporterzy podbijają kolejne rynki. Przedsiębiorco, skorzystaj ze wsparcia w ekspansji zagranicznej!
Materiał Promocyjny
Jakie możliwości rozwoju ma Twój biznes za granicą? Poznaj krajowe programy, które wspierają rodzime marki
Wydarzenia
Żurek, bigos, gęś czy kaczka – w lokalach w całym kraju rusza Tydzień Kuchni Polskiej
Wydarzenia
#RZECZo...: Powiedzieli nam
Wydarzenia
Kalendarium Powstania Warszawskiego
Materiał Promocyjny
Nowe narzędzia to nowe możliwości