Wprawdzie bank ten założył swoim dekretem Józef Piłsudski już rok wcześniej, ale wiosną 1920 r. rozszerzono te przepisy. Art. 1 ustawy przewidywał, że PKO utworzono dla „opieki nad oszczędnościami najszerszych warstw ludowych". Prezesa PKO mianował Naczelnik Państwa na wniosek rządu.

ZASADY USTAWY SPRZED 100 LAT PRZYTACZAMY, JAKIE BYŁY, A SKOJARZENIA Z INNYMI EPOKAMI ZOSTAWIAMY CZYTELNIKOM.