Taka decyzja zapadła w Brukseli, gdzie komisarz ds. regionów Danuta Hübner podpisała Regionalny Program Operacyjny dla Mazowsza na lata 2007 – 2013.

Mazowsze otrzymało największą dotację w Polsce i drugą spośród 261 regionów w Europie (wyprzedza nas Andaluzja). Pieniądze zostaną przeznaczone przede wszystkim na transport, wspieranie przedsiębiorczości i inwestycje w budowę łączy internetowych.

W tym pierwszym dziale znalazły się przedsięwzięcia, które dostaną dotacje bez konieczności ogłaszania konkursów – jest ich 28, a wśród nich dwa, które mają dla stolicy istotne znaczenie. To budowa portu lotniczego w Modlinie, który ma odciążyć Okęcie (koszt ok. 200 mln zł), oraz budowa wewnętrznej obwodnicy Warszawy od ronda Wiatraczna na Targówek (koszt ok. 300 mln zł). Ponad połowę wartości inwestycji sfinansują pieniądze z Unii.

– Już w poniedziałek podpiszemy umowę z miastem stołecznym Warszawa na budowę obwodnicy oraz z modlińską spółką lotniczą – zapowiedział wicemarszałek Mazowsza Jacek Kozłowski (PO), który reprezentował nasze województwo w Brukseli.Na resztę projektów zostaną ogłoszone konkursy, gdy tylko samorząd porozumie się w tej sprawie z rządem.Przy okazji podpisania RPO wrócił temat możliwości wyłączenia Warszawy z Mazowsza (zawyża ona jego średnią, obniżając wysokość dotacji dla regionu).

– Warszawa musi przekonać UE, że nadal trzeba w nią inwestować – powiedziała „Rz” Danuta Hübner. – Stolica powinna ponieść nakłady na nowoczesny transport, ale też na innowacyjność, projekty naukowe, ogólnie na rozwój, który będzie przyciągał inwestorów.

Kolejne projekty warszawskie, na które zostaną podpisane umowy przedwstępne z miastem w najbliższym czasie, to m.in. budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z Trasą Siekierkowską (ok. 140 mln zł) i budowa parkingów „Parkuj i jedź” (ponad 51 mln zł).

Karolina Baca z Brukseli