[b]Rz: Czy bez udziału niemieckich kolei Holokaust i przesiedlenia ludności dokonywane przez Trzecią Rzeszę byłyby możliwe?[/b]

[b]Hans-Rüdiger Minow:[/b] Na pewno nie w takiej formie i nie na taką skalę. Przecież tak gigantycznej liczby ludzi nie można było przewieźć samochodami czy autokarami. Mówimy o kilku milionach osób! Nie ma wątpliwości, że niemiecka kolej jest współodpowiedzialna za Zagładę.

[b]Co się stało z równowartością pół miliarda euro, które zarobiła na tych transportach?[/b]

Pieniądze te poszły na rozbudowę kolejowej infrastruk- tury na terenie Niemiec. Nowe składy, tory, budynki stacyjne i tym podobne. RFN po wojnie wstała z kolan dzięki cudowi gospodarczej odbudowy, który dokonał się na jej terytorium. Odbudowa ta byłaby zaś niemożliwa bez niemieckich kolei. Kolei rozbudowanych za te brudne pieniądze. Można powiedzieć, że Niemcy swój obecny dobrobyt zawdzięczają m.in. zyskom czerpanym z transportów do obozów śmierci.

[b]Czy jakikolwiek kolejarz został po wojnie osądzony za współudział w Holokauście?[/b]

Był tylko jeden proces przedstawiciela kolei Rzeszy wyższego szczebla. Próbowano skazać człowieka odpowie- dzialnego za wywózki do Auschwitz. Nie udało się z powodu jego złego stanu zdrowia. Dzisiejsza niemiecka kolej, która jest spadkobierczynią tej z czasów Trzeciej Rzeszy, nigdy też nie zadośćuczyniła ofiarom deportacji. Uważamy, że teraz, gdy minęło już 70 lat od napaści Niemiec na Polskę i rozpoczęcia deportacji, jest ostatni moment na załatwienie tej sprawy. Mamy nadzieję, że zarówno koleje, jak i państwo, które jest ich właścicielem, załatwią tę sprawę, póki jeszcze żyją ostatnie ofiary.

[b]Może nie ma na to pieniędzy? [/b]

Niech pan nie żartuje. To bardzo zamożna firma. W przyszłym roku mają się odbyć huczne obchody 175-lecia istnienia niemieckich kolei. Na związane z tym imprezy firma zamierza wydać wiele milionów euro. Myślę, że te pieniądze powinny pójść na zupełnie inny cel.