Co znaczy niedzielna beatyfikacja dla pontyfikatu Jana Pawła II?

George Weigel:

To oznacza, że przez prawie 27 lat Kościół był prowadzony przez człowieka o heroicznych cnotach. A także to, że źródłem wielu osiągnięć tego pontyfikatu było jego radykalnie chrześcijańskie nauczanie.

A co ta beatyfikacja oznacza dla Kościoła dzisiaj, w 2011 roku?

Oznacza, że oficjalny osąd Kościoła spotkał się ze spontanicznym osądem ludu bożego, którego wola wyrażała się w okrzyku „Santo subito!" 8 maja 2005 roku.

Niektórzy komentatorzy na Zachodzie mówią, że ta beatyfikacja i towarzyszące jej przygotowania są ważne dla Kościoła, gdyż przykrywają jego kryzys, brak reform.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Ogłoszenie wyników konkursu już 28 września

Dowiedz się więcej

Jan Paweł II był wielkim reformatorem Kościoła, szczególnie kapłaństwa. Jeśli część Kościoła nie zwracała wystarczającej uwagi na jego reformy i jego nauczanie, to trudno to uznać za jego winę.

Zna pan dobrze Polskę. Czy wystarczająco skorzystaliśmy z nauczania Jana Pawła II?

Myślę, że Kościół w Polsce musi zacząć patrzeć do przodu, a nie w przeszłość. Musi wziąć nauczanie papieża oraz przykład jego życia i wprowadzić je w życie w Polsce XXI wieku.

W jakiej mierze Benedykt XVI kontynuuje linię swego poprzednika?

Oczywiście Benedykt XVI ma swoją osobowość i swoje priorytety, ale oba pontyfikaty są dynamiczną kontynuacją. Poza tym obaj papieże nauczają wiary Kościoła, nie własnych opinii.

—rozmawiała w Rzymie Ewa K. Czaczkowska