Rzeczpospolita: Brytyjska stacja telewizyjna BBC wyemitowała w poniedziałek dokument „Sekretne listy Jana Pawła II" o relacjach papieża z kobietami. Autorzy nie sugerowali jednak wyraźnie, że Ojciec Święty przekroczył jakieś granice. Co jest taką granicą, jeśli chodzi o kontakty duchownego z kobietami?

Ks. Piotr Dzedzej: Jest nią po prostu szóste przykazanie: nie cudzołóż. Tylko to nie jest tak, że póki się tego przykazania nie złamie, to wszystko jest w porządku. Cudzołożenie to pewien proces, na który składają się takie elementy, jak pożądliwe myślenie o kobiecie czy spotykanie się z nią w innym celu niż duchowa rozmowa.

A czy ksiądz może się zauroczyć, zakochać?

Oczywiście, każdemu człowiekowi się to zdarza, bo każdy odczuwa naturalny pociąg do seksu, ale duchowny nie może za tym popędem podążać. Znana jest historia św. Franciszka, który by pokonać pokusy cielesne, tarzał się zimą w śniegu. Każdy ksiądz ma przewodnika duchowego, do którego może się zwrócić, przedstawić mu swój problem, wyspowiadać się.

I co powinien zrobić ksiądz, który się zakocha, poza tarzaniem się w śniegu?

Tak na poważnie to powinien ograniczyć kontakt z tą kobietą. Jeżeli będzie miał z tym trudności, to przełożony może go przenieść do innej parafii. To zazwyczaj wiele ułatwia. Oczywiście, duchownym zdarza się także upaść, ale to wcale nie znaczy, że powinni w tym upadku trwać. Zauroczenie jest o tyle poważnym problemem, że człowiek ma wtedy klapki na oczach...

Jak często zauroczenie prowadzi do tego, że duchowny zrzuca sutannę?

W zdecydowanej większości księża się jednak opamiętują i wychodzą z tej relacji. Często słyszę od ludzi, że to było duchownemu potrzebne, że musiał to przeżyć, by coś zrozumieć. Nie, to nie było potrzebne – to po prostu się stało. Ale zakochanie prawie nigdy nie jest przyczyną zrzucenia sutanny.

Jak to?

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Ogłoszenie wyników konkursu już 28 września

Dowiedz się więcej

Zakochanie, podobnie jak rezygnacja z kapłaństwa, jest zazwyczaj skutkiem wcześniejszych decyzji i kroków. Jeżeli więź duchownego z Bogiem się osłabia, to pojawia się u niego łatwość wchodzenia w różne relacje z kobietami. Na 100 księży, z którymi rozmawiałem, przygotowując książkę, tylko jeden zrzucił sutannę bezpośrednio z powodu zakochania się.

—rozmawiał Michał Płociński