Jednym z siedmiu tegorocznych nominowanych jest malarz, profesor nauk plastycznych Leon Tarasewicz, od lat zaangażowany w budowę porozumienia między Polską a Białorusią. We współpracy z Fundacją Villa Sokrates organizuje spotkania artystów, literatów i historyków z obu krajów. Jest również zaangażowany w wydawanie pisma „Annus Albaruthenicus", które poświęcone jest problemom historii i współczesności relacji między narodami dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz promocji kultury białoruskiej w zachodniej Europie.

Prof. Tarasewicz urodził się w 1957 r. w podlaskiej wsi Waliły, gdzie do dziś mieszka i tworzy. Studia ukończył na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Pierwszą wystawę zaprezentował w 1984 r. W swej twórczości od lat stara się prezentować kulturę polską jako wspólne dziedzictwo wielu narodów. Często podkreśla swoje białoruskie korzenie. Aktywnie działa na rzecz ożywienia kultury białoruskiej mniejszości narodowej w Polsce i na świecie.

To już XVII edycja Nagrody „Rzeczpospolitej" im. Jerzego Giedroycia przyznawanej za działalność zgodną z polską racją stanu, którą jest porozumienie z narodami Europy Środkowo-Wschodniej. Laureata poznamy 4 grudnia na uroczystej gali w Pałacu Rzeczypospolitej.