Gowin: Nie widzę powodów do wszczynania postępowania dyscyplinarnego

Gowin: W pewnym sensie Zbigniew Ziobro wyświadczył Mirosławowi G. przysługę