Pełnił i wciąż pełni wiele funkcji, m.in. jest wicedyrektorem Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie oraz wykładowcą Akademii Teatralnej. Jako redaktor serii „Biblioteka Mnemosyne", tworzonej przez gdańskie wydawnictwo słowo/obraz terytoria, wydawał m.in. książki Hannah Arendt. Opiekował się jako kurator licznymi wystawami sztuki, m.in. Jana Lebensteina.

Piotr Kłoczowski jest kuratorem Instytutu Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską (oddziału Muzeum im. A. Mickiewicza). – Jesteśmy małą placówką badawczą, która podejmuje wybrane wątki polskiej historii intelektualnej i literackiej drugiej połowy XX wieku w nowej europejskiej perspektywie, która zaistniała po 1989 roku – opowiadał kilka lat temu w wywiadzie dla internetowego Dwutygodnika. – Zajmujemy się rodzajem archeologii intelektualnej poprzez poszukiwanie i lekturę źródeł. Prawdziwy obraz powojennej sytuacji kultury polskiej i europejskiej dopiero powoli się odsłania.

Na przełomie lat 70. i 80. mieszkał w Hiszpanii, Francji i we Włoszech. Do Polski wrócił kilka miesięcy przed wprowadzeniem stanu wojennego, działał w podziemiu.

Był kuratorem wydawanego w Czytelniku od 1993 r. „Archiwum »Kultury«" – serii, w której ukazały się tomy korespondencji Jerzego Giedroycia m.in. z Andrzejem Bobkowskim, Juliuszem Mieroszewskim, Czesławem Miłoszem i Witoldem Gombrowiczem.

W 2001 r. ukazał się wywiad rzeka Piotra Kłoczowskiego z Józefem Czapskim. Rozmowa odbyła się w 1989 r., kilka lat przed śmiercią wybitnego malarza i literata. Był to ostatni wywiad, jakiego Czapski udzielił.

W 2003 r. Piotr Kłoczowski został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Nagroda „Rzeczpospolitej" im. Jerzego Giedroycia zostanie wręczona 29 listopada.