Stanisław Barańczak urodził się 13 listopada 1946 roku w Poznaniu. Ukończył studia polonistyczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie następnie podjął pracę naukowo-dydaktyczną. Jako poeta i krytyk debiutował w 1965 roku.

Od 1981 roku pracował w USA, gdzie wykładał literaturę polską na Harvard University. Pełnił także funkcję redaktora naczelnego kwartalnika "The Polish Review". W 1983 roku był współzałożycielem paryskich "Zeszytów Literackich", był stałym współpracownikiem periodyku "Teksty Drugie". Należał do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

 

Przypominamy także rozmowę ze Stanisławem Barańczakiem opublikowaną w "Przekroju": Dodatek dla koneserów