I dodaje: „Świat zmienia się w takim tempie, że jedynym obecnie pewnikiem jest to, że tempo zmian stale rośnie".

– Twoimi konkurentami wcale nie są już zagraniczne korporacje międzynarodowe, ale chłopak czy dziewczyna z Doliny Krzemowej albo z przedmieścia Bombaju, którzy posługując się najnowszymi narzędziami internetowymi, projektują i drukują w chmurze swoje wynalazki, aby zachwiać twoim rynkiem – przekonuje autor książki Salim Ismail. Wniosek – firma zaprojektowana, aby odnieść sukces w XX wieku, jest dziś skazana na porażkę. Wyjście jest jedno: wykorzystać nowo dostępne narzędzia i zmieniać się razem ze światem. Autor stara się pokazać, jak ten świat będzie wyglądał, i mówi, co organizacje muszą zrobić, aby dostosować się do nowych warunków gry.

– W świecie rodzą się potężne siły, takie jak technologie, których potencjał podwaja się w szybkim czasie, czy innowatorzy „zrób to sam", które dają nam możliwość rozwiązywania wielu problemów. Dzięki wykorzystaniu tych możliwości małe zespoły mogą robić to, co niegdyś udawało się całym krajom lub wielkim korporacjom. Przykład? Gdy jeszcze niedawno, aby dotrzeć do miliarda konsumentów, trzeba było mieć pracowników w co najmniej 100 krajach, dziś wystarczy wysłać z domowego komputera stworzoną przez siebie aplikację do kilku serwisów i mamy to załatwione.

Jak być konkurencyjnym w takim świecie, jak się rozwijać?. Odpowiedź autora jest prosta: trzeba zbudować organizację wykładniczą. Te nowe firmy wykorzystują efekt sieciowy, błyskawiczną dystrybucję na rynkach globalnych oraz często zerowy koszt krańcowy wytwarzania swoich produktów czy usług. Dzięki temu rosną tak szybko,

Firma, która chce zmienić swoją kulturę i stać się organizacją wykładniczą, musi przejść cztery etapy: budowa jakości, dywersyfikacja, rewizja procesu biznesowego, zmniejszenie dystansu do klienta. Jeśli jej się to uda, droga do sukcesu nie musi trwać latami. Firmy, które pomyślnie przeszły ten proces, takie jak YouTube, Google, Groupon, Uber czy Facebook, udowodniły, że nowe technologie i społeczności internetowe umożliwiają osiąganie co najmniej 10-krotnie wyższych wyników niż konkurencja.