Może być ono rozumiane szeroko i zawierać w sobie zarówno bezpieczeństwo osobiste, jak i dostęp do usług na europejskim poziomie. Zrealizowanie planu „zbitej szyby" surowego egzekwowania prawa na początku lat 90. w Nowym Jorku przez ówczesnego burmistrza Rudolfa Giulianiego pokazało, że dbanie przez samorządy o jakość przestrzeni publicznych wpływa pozytywnie na bezpieczeństwo obywateli.

Również polskie doświadczenie 30 lat samorządności pokazuje, że ostoją stabilizacji i bezpieczeństwa są samorządy. Lokalna władza działa blisko obywateli i mieszkańców. Jest na bieżąco rozliczana ze swoich osiągnięć i porażek.

Czy państwo może być silne bez skutecznie działającego samorządu? Gdzie leżą granice decentralizacji? Jaką rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa pełnią samorządy? Jak zapewnić samorządom odpowiednie finansowanie? O tym i innych kluczowych wyzwaniach stojących przed samorządami będą dyskutować uczestnicy panelu poświęconego bezpieczeństwu „Polska: samorząd i bezpieczeństwo" podczas IV Europejskiego Kongresu Samorządowego w Mikołajkach.

W dyskusji udział wezmą: Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego, Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku, poseł Marek Sowa, Emilia Bury, burmistrz Białogardu, i Bernadeta Hordejuk, przewodnicząca sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego. Moderatorem debaty będzie poseł Jacek Protas.

Organizatorem IV Europejskiego Kongresu Samorządowego jest Instytut Studiów Wschodnich, organizator Forum Ekonomicznego. Głównym partnerem jest Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

VI Europejski Kongres Samorządów. Mikołajki, 6–7 grudnia 2021 r. Więcej informacji na www.forum-ekonomiczne.pl.

materiały prasowe